Öppenhetskrav

Lobbying är en viktig del av demokratin. Pr- och pa-byråer som jobbar med lobbying, det vill säga påverkan av politiska beslut, har ett särskilt ansvar för att respektera och värna om den öppna demokratiska processen.

Som pr- och pa-konsulter kan vi bidra till demokratin genom att göra pr-verktygen tillgängliga för fler. Samtidigt kan vi riskera att underminera demokratin om vi accepterar lobbying med dolda kunder.

I dag kan företag och organisationer anlita pr- och pa-konsulter som levererar deras budskap utan att ange vem som har betalat och därmed är den egentliga avsändaren. Den typen av lobbying med dolda kunder kan vilseleda både allmänheten och politikerna.

På Westander tillämpar vi självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dolda kunder. Vi följer tre tydliga och konkreta regler:

1. Berätta vem kunden är
Vi berättar alltid vem som är uppdragsgivare när vi tar kontakt för att informera eller påverka en tredje part, till exempel en journalist eller en beslutsfattare.

2. Öppna upp för granskning
Vi redovisar alla våra pågående lobbyuppdrag på vår hemsida, för att möjliggöra insyn och medial granskning.

3. Säg nej till trollkampanjer
Vi medverkar inte till trollkampanjer, exempelvis användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier.

Samtidigt som öppenhetskraven motverkar lobbying med dolda kunder är det viktigt att de värnar om rätten att fritt bilda opinion, ta kontakt med politiker och påverka politiska beslut. Därför berättar vi inte för utomstående om exempelvis enskilda aktiviteter i en specifik lobbykampanj.

Våra självpåtagna öppenhetskrav går precis så långt i balansen mellan öppenhet och integritet som vi bedömer att en branschgemensam självreglering borde gå. Pr-branschens etiska regelverk går tyvärr inte lika långt i sin öppenhet.

Vi ser gärna att riksdagen inför en frivillig uppförandekod för pr- och pa-konsulter för att motverka lobbying med dolda kunder. Vi är övertygade om att det skulle räcka med frivillighet, om initiativet kom från riksdagen.

Westanders självpåtagna öppenhetskrav har diskuterats med samtliga anställda och inkluderas i introduktionen av nyanställda. Alla anställda deltar också i en årlig revidering, som leds av företagets vd.

Patrik Westander, 2022-09-05

Läs om vår sekretess >>