Partipolitisk mångfald

Westanders vision är ett samhälle där en konstruktiv debatt bygger broar och skapar tillit mellan människor. Vi vill ha goda relationer med alla demokratiska politiska partier.

Vi rekryterar gärna personer med många olika politiska perspektiv och eftersträvar bredd i partipolitisk bakgrund. Samtidigt drar vi en tydlig gräns mot exempelvis främlingsfientliga eller andra odemokratiska värderingar.

Westander ser inte Sverigedemokraterna som ett riksdagsparti bland andra. Deras främlingsfientliga värderingar är inte förenliga med den grundläggande demokratiska principen om alla människors lika värde.

Vi ser tilliten som Sveriges guld och en nyckel till ett välfungerande samhälle. SD:s främlingsfientlighet underminerar tvärtom förtroendet människor emellan, skapar konflikter och leder till ett slöseri med kompetens.

Patrik Westander, 2022-09-30