Trygga högpresterare

Westander söker trygga högpresterare. Vi vill rekrytera personer som känner sig värdefulla och trygga i sig själva, med alla mänskliga fel och brister.

Personer med stark självkänsla har i allmänhet lättare för att hantera återkoppling, vara hjälpsamma och samarbeta prestigelöst. Vi tror att det är viktigt för vår samarbetsinriktade snällhetskultur. Vår erfarenhet är att vi är en dålig arbetsplats för den som har en svag självkänsla.

Självkänsla är samtidigt varken svart eller vitt eller statiskt över tid. När självkänsla mäts ligger de flesta människor i mitten på en skala mellan stark och svag. Om du skulle börja hos oss kan snällhetskulturen bidra till att stärka din självkänsla på sikt.

1. Trygga högpresterare och snällhetskultur
På Westander pratar vi mycket om vikten av att stärka självkänslan på arbetsplatsen. Trygga högpresterare med stark självkänsla drivs i hög grad av inre motivationsfaktorer. De är ofta engagerade lagspelare som kan bidra till en samarbetskultur med prestationsinriktat samarbete.

Trygga högpresterare motiveras av

Framför allt är personer med stark självkänsla mer benägna att bidra till en effektiv och lönsam snällhetskultur. De kan ha lättare att vara positiva även till andra, tolka kollegornas ageranden välvilligt och känna trygghet med att alla deras kollegor vill dem väl.

2. Hur bör jag tänka som jobbsökare?
Överväg noga om Westander verkligen är rätt arbetsplats för dig. Vår erfarenhet är exempelvis att personer med svag självkänsla varken uppskattar eller bidrar till Westanders återkopplingskultur.

Det är också särskilt utmanande för personer med svag självkänsla att hantera det faktum att man som nyanställd kommer till ett ”tomt skrivbord” på Westander. Din chef har inte på förhand placerat dig i olika fakturerbara kundsamarbeten.

Om du vill mäta din egen självkänsla så kan du göra Rosenbergs självskattningstest. Det består av tio frågor som du kan besvara på den här sidan.

3. Vilka intervjufrågor ställer vi?
I Westanders frågebatteri ingår bland annat de här tre frågorna som är tänkta att underlätta den rekryterande chefens bedömning av jobbsökarens självkänsla:

  • Antag att en kollega eller en chef – utan att vara ombedd – ger dig konstruktiv kritik kopplad till dina arbetsinsatser. Hur hanterar du det?
  • Tänk dig en situation när du begår ett misstag som leder till att du misslyckas med något i jobbet. I vilken grad känner du då att du kan berätta öppet om misslyckandet för dina kollegor?
  • Har du en i grunden stark självkänsla, eller konstruktiva sätt att förhålla dig till en svag självkänsla? Känner du dig värdefull och trygg i dig själv och vågar vara den du är, med alla mänskliga fel och brister?

Frågorna handlar också om att tidigt i rekryteringsprocessen understryka budskapet om att din självkänsla har betydelse i jobbet på Westander.

4. Gör ett snabbtest med tre frågor
Funderar du kring dina förutsättningar att trivas långsiktigt på Westander? Då kan du också göra ett snabbtest genom att bedöma i vilken grad du

  • vill andra väl
  • ger andra mycket energi
  • ber andra om återkoppling på dina arbetsinsatser.

Ger du dig själv höga betyg på de här tre områdena så behöver du förmodligen inte vara orolig kring självkänslans inverkan på dina förutsättningar att trivas och göra ett bra jobb på Westander.

5. Mer om självkänsla
Här är tre bra länkar om du vill läsa mer om självkänsla:

Westanders begrepp ”trygga högpresterare” påminner om vad andra har kallat ”den glada presteraren” (Maarit Johnson, 2003) och ”harmonisk passion” (Robert J Vallerand, 2015).

Patrik Westander, 2023-09-05