Westanders ägardirektiv

Ett ägardirektiv beskriver ägarnas ambitioner med företaget. Westanders ägardirektiv blir ett viktigt styrinstrument när företaget i framtiden övergår från att vara ägarlett med en passiv styrelse till ägarstyrt med ett aktivt styrelsearbete.

1. Syfte
Westander ska bidra till ökat samhällsengagemang.

2. Värdegrund
Westander ska göra pr-verktygen tillgängliga för fler och motverka lobbying med dolda kunder. Vi tar bara uppdrag som vi själva sympatiserar med.

3. Företagskultur
Westanders företagskultur ska präglas av frihet och ansvar. Vi vill vara en maximalt flexibel organisation med ett minimum av toppstyrning.

4. Organisering
Westander ska vara en platt organisation byggd runt det totala kundansvaret. Vi anställer enbart konsulter som snabbt kan ta ett totalt kundansvar, själva utse sina arbetsgrupper och vara första linjens chefer.

5. Positionering
Westander konkurrerar inte med lågt pris, utan med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Som kvalitetsbyrå har vi bättre förutsättningar än lågprisbyråer att erbjuda kunderna kvalificerad rådgivning och de anställda en god personalpolitik.

6. Intäktsmodell
Westander tillämpar ett öppet redovisat timpris som är lika för alla konsulter, tjänster och kunder. Vi avtalsbinder aldrig en uppdragsgivare och fakturerar enbart för arbetad tid.

7. Tillväxtmål
Westanders tillväxtmål är att fördubbla byråintäkten på sju år, motsvarande en ökning med 10 procent per år. Vi ska fortsätta att rekrytera, utveckla nya tjänster och kvalitetshöja verksamheten.

8. Lönsamhetsmål
Ägarnas lönsamhetsmål är en rörelsemarginal på 10 procent av byråintäkten. All eventuell övervinst ska gå till kollektiv vinstdelning – lika för alla anställda – och utgöra beräkningsgrund för nästa års lönehöjningsutrymme.

9. Utdelningspolicy
Westanders utdelningspolicy innebär att hälften av årets resultat efter skatt delas ut till aktieägarna. Vi bygger en solid ekonomisk grund och skapar anställningstrygghet.

10. Grundarnas framtidsplaner
Huvudägaren Patrik Westander planerar inte att vare sig öka eller minska sitt ägande. Medgrundaren Henrik Westander kommer att bidra till fortsatt ägarspridning bland Westanders anställda.

Läs mer om Westanders ägande.

Henrik Westander och Patrik Westander, 2022-04-11