10 tips från Built to last

Långsiktigt framgångsrika företag har ett tydligt syfte, starka värderingar och viljan att förändra allt utom företagets kärna. Det är huvudbudskapet i Jim Collins och Jerry I. Porras managementklassiker Built to last.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Bygg organisationen

Fokusera ledningsgruppens arbete på att etablera och utveckla en framgångsrik organisation. Det är ett nytänkande företagsbyggande – inte en briljant idé eller ett karismatiskt ledarskap – som är nyckeln till framgång.

2

Tänk yin och yang

Utgå från att ”både och” är möjligt och önskvärt, i stället för att låta er begränsas av upplevda motsättningar. Satsa exempelvis helhjärtat på att både förändra och bevara, frihet och kontroll samt kort och lång sikt.

3

Formulera er kärna

Sätt företagets syfte och kärnvärden på pränt. Företagets kärna handlar dels om ert grundläggande existensberättigande utöver att tjäna pengar, dels om vilka värderingar som ska styra ert dagliga arbete.

4

Fråga varför fem gånger

Formulera företagets syfte genom att först besvara frågan ”Vad är det vi gör på den här arbetsplatsen?”. Ställ er därefter frågan ”Varför är det så viktigt?” fem gånger, eller tills ni har en formulering som kan skapa stolthet.

5

Sätt djärva mål

Formulera ett stort, djärvt och konkret mål, med kapacitet att skapa engagemang och förändringskraft. Se till att målet dels är långt utanför er bekvämlighetszon, dels är helt i linje med företagets syfte och kärnvärden.

6

Bevara kärnan

Bygg en organisation som arbetar hårt och systematiskt för att bevara företagets kärna och skapa goda förutsättningar för rätt personer att trivas. Var samtidigt tydliga med att ni inte är rätt arbetsplats för alla.

7

Testa nytt

Experimentera mycket inom ramen för er kärna, testa ständigt nya arbetsmetoder och behåll det som fungerar. Prata om förändringens egenvärde och se misslyckade experiment som ett bra tillfälle att lära.

8

Rekrytera vd internt

Säkerställ kontinuitet och en smidig övergång av företagets högsta ledning genom intern befordran till vd-posten. Med internrekrytering kan ni både bevara kärnan intakt och effektivt stimulera till förändring av allt annat.

9

Motverka nöjdhet

Skapa mekanismer som motverkar nöjdhet och uppmuntrar till ständig förändring – innan omvärlden kräver det. Eftersträva att alla företagets medarbetare ska vilja göra lite bättre ifrån sig i dag än vad de gjorde i går.

10

Samordna verksamheten

Inventera alla aspekter av er verksamhet och ändra på allt som antingen inte är förenligt med er kärna eller motverkar ständig förändring. Samordna ert strukturkapital utifrån företagets syfte och kärnvärden.