10 tips från Good to great

Vad gör att ett bra företag tar steget till fantastiskt? Lyftet handlar inte i första hand om yttre omständigheter, utan om medvetna val och självdisciplin. Det är huvudbudskapet i Jim Collins klassiska bästsäljare Good to great.

Läs mer om vår heldagskurs Bli en bättre ledare och hör gärna av dig till Patrik Westander om du vill ha fler tips.

1

Utse ödmjuka chefer

Satsa på prestigelösa chefer med professionell järnvilja att bygga ett framgångsrikt företag. Etablera ett ledarskapsideal där chefen lyfter fram medarbetarna när saker går bra och tar personligt ansvar när saker går dåligt.

2

Välj rätt personer

Rekrytera enbart självmotiverade personer som inte behöver detaljstyras och var tydliga med detta under rekryteringsprocessen. Om ni känner behov av att detaljstyra en medarbetare har det skett ett rekryteringsmisstag.

3

Ta era utmaningar på allvar

Skapa en kultur som uppmuntrar kritiskt tänkande på arbetsplatsen så att ni kan identifiera och hantera företagets många olika utmaningar. Cheferna bör leda genom att ställa frågor och delta i en dialog med medarbetarna.

4

Fokusera företagets resurser

Gör ett strategiskt val av verksamhetsfokus och använd företagets resurser där de gör störst skillnad. Kärnverksamheten bör finnas i skärningspunkten mellan det ni brinner för, det ni kan vara bäst på och det som kan skapa god lönsamhet.

5

Satsa på självdisciplin

Etablera en kultur präglad av självdisciplin i kombination med entreprenörsanda. Ett företag med disciplinerade människor, disciplinerat tänkande och disciplinerad handling behöver inte hierarkier, byråkrati och överdriven kontroll.

6

Använd teknik som accelerator

Handplocka ny teknik och använd den som accelerator för att skapa momentum i genomförandet av er affärsmodell. Undvik däremot att satsa brett på att vara först med det senaste på teknikfronten.

7

Beskriv affärsmodellen

Skapa fokus på att göra rätt saker genom att illustrera er affärsmodell som ett svänghjul där varje del av modellen hämtar kraft från framgång i föregående steg. Självdisciplinen att hela tiden skjuta på svänghjulet bygger fart och kraft.

8

Välj frihet och ansvar

Satsa på frihet och ansvar i ett tydligt ramverk. Cheferna bör styra verksamheten genom ändringar i ramverket och ge medarbetarna stor frihet att själva bestämma hur de ska nå målen för de egna arbetsuppgifterna.

9

Bevara företagets kärna

Värna företagets syfte och kärnvärden, exempelvis genom att internrekrytera chefer. Arbeta hårt för att bevara både de värderingar som ska styra ert dagliga arbete och ert grundläggande existensberättigande utöver att tjäna pengar.

10

Motverka tanken att ni är i mål

Varna för stagnation och utmana alla eventuella tankar om att ni har nått målet och nu verkligen har blivit ett fantastiskt företag. Uppmuntra i stället förhållningssättet att ingenting någonsin är så bra att det inte kan bli lite bättre.