10 tips om att påverka EU-beslut

En stor del av svensk lagstiftning har sitt ursprung i beslut på europeisk nivå. Om ni vill påverka EU:s förordningar och direktiv finns det arbetssätt som gör ert lobbyarbete särskilt verkningsfullt.

Nedanstående tips kompletterar Pr-handbokens generella 10 tips om lobbying. För att kunna verka effektivt som lobbyister behöver ni vara registrerade i EU:s öppenhetsregister.

Läs mer om vår beställningkurs Påverka EU och hör gärna av dig till Linnea Sandström Lange om du vill ha fler tips.

1

Bevaka er fråga

Information om EU:s beslut är lättillgänglig. Kartlägg beslutsläget i er fråga och bevaka frågan långsiktigt. En bra början är att skapa ett bevakningsmejl på EU-kommissionens hemsida för att få löpande information om beslut som rör er fråga.

2

Var på plats

En del av påverkansarbetet går att göra från Sverige, men för att kunna bygga koalitioner med andra och skapa förtroende hos beslutsfattarna krävs stor närvaro på plats i Bryssel.

3

Börja med kommissionen

En beslutsprocess i EU kan ta flera år. Ju tidigare ni påverkar, desto större möjligheter att kunna förändra. Börja med kommissionen där större delen av lagstiftningen utformas. Identifiera ansvarig tjänsteman och bidra med kunskap redan när arbetet påbörjas.

4

Europeisera ert budskap

EU:s beslutsprocess eftersträvar normalt konsensus och breda uppgörelser. Ett bra budskap ska därför tilltala många olika intressen och gärna ha ett övergripande europeiskt perspektiv.

5

Skapa legitimitet

För att någon ska lyssna på era förslag krävs att ni långsiktigt skapar legitimitet genom att bidra med sakkunskap och genom att visa att ni representerar ett brett intresse.

6

Bygg koalitioner

Genom att bygga breda koalitioner med andra aktörer som är intresserade av er sakfråga kan ni visa att ni tillsammans företräder breda intressen och därmed få större tyngd.

7

Kontakta parlamentariker

Ta kontakt med Europaparlamentariker som är engagerade i er fråga. Fokusera på person snarare än parti. Parlamentarikerna är i regel mer självständiga från sitt parti än nationella parlamentariker.

8

Påverka parlamentets ståndpunkt

När kommissionen lagt sitt förslag ska Europaparlamentet ta ställning till det. Prioritera den ledamot som utsetts till föredragande i frågan och som utarbetar förslag till parlamentets ståndpunkt samt förhandlar med ministerrådet. Uppvakta också relevanta ledamöter från de andra partigrupperna, även de mindre.

9

Delta i EU-samråd

Inför nya initiativ anordnas både skriftliga och muntliga samråd som ni bör delta i för att öka chansen att påverka och etablera er som en relevant aktör på EU-nivå. En översikt över pågående skriftliga samråd hittar ni under Public Consultations på EU-kommissionens hemsida.

10

Påverka regeringens agerande

För att påverka EU via regeringens agerande i ministerrådet bör ni kontakta fackdepartementen och statsrådsberedningens EU-kansli. Inför regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd kan det också vara intressant att påverka oppositionen att agera.