10 tips om att påverka EU

En stor del av svensk lagstiftning har sitt ursprung på europeisk nivå. Om ni vill påverka EU:s förordningar och direktiv behöver ni vara registrerade i EU:s öppenhetsregister.

Läs mer om vår beställningkurs Påverka EU och hör gärna av dig till Linnea Sandström Lange om du vill ha fler tips.

1

Bevaka kommande lagstiftning

Skapa en överblick över vilken EU-lagstiftning som är på gång. Bra källor är slutsatser från EU:s toppmöten, EU-ordförandeskapens 18-månadersprogram och kommissionens arbetsprogram.

2

Skräddarsy er bevakning

Prenumerera på nyhetsmejl från EU-kommissionen för löpande information om beslut som rör er fråga. Då kan ni hitta både nyckelpersoner och bra tillfällen att påverka.

3

Starta med kommissionen

Börja med att påverka kommissionen, där större delen av lagstiftningen utformas. Identifiera ansvarig tjänsteman och bidra med kunskap redan när arbetet påbörjas.

4

Delta i EU-samråd

Delta i skriftliga och muntliga samråd inför nya direktiv. Alla pågående skriftliga samråd hittar ni via plattformen Kom med synpunkter på EU-kommissionens hemsida.

5

Europeisera ert budskap

Utforma ett budskap som tilltalar många olika intressen och har ett övergripande europeiskt perspektiv. EU:s beslutsprocesser eftersträvar konsensus och breda uppgörelser.

6

Skapa koalitioner

Bygg breda koalitioner med andra aktörer, gärna genom paneuropeiska branschorganisationer. Det visar att ni företräder breda intressen och ger er fråga större tyngd.

7

Kontakta parlamentariker

Ta kontakt med Europaparlamentariker som är engagerade i er fråga. De är i regel mer självständiga från sitt parti än nationella parlamentariker.

8

Påverka parlamentets ståndpunkt

Kontakta den ledamot som utsetts till föredragande för att påverka Europaparlamentets ställningstagande till kommissionens förslag. Uppvakta också skuggföredragande från andra partigrupper.

9

Påverka i Sverige

Påverka regeringens agerande i ministerrådet genom fackdepartementen, statsrådsberedningens EU-kansli och riksdagens EU-nämnd. Kontakta även relevanta myndigheter, som ofta har ett självständigt arbete gentemot EU.

10

Var på plats

Tillbringa mycket tid på plats i Bryssel. En del går att göra från Sverige, men det krävs närvaro för att bygga koalitioner med andra aktörer och skapa förtroende hos beslutsfattarna.