10 tips om att påverka kommuner och regioner

Sveriges 290 kommuner och 20 regioner levererar eller upphandlar en stor del av välfärden, främst vård, skola och omsorg. De politiska beslut som fattas inom sektorn rör nära en fjärdedel av BNP.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Nils Grunditz om du vill ha fler tips.

1

Lokalanpassa lobbyarbetet

Målgruppsanpassa era metoder och budskap i lokalt och regionalt påverkansarbete. Alla kommuner och regioner är olika, såväl organisatoriskt som politiskt.

2

Börja med förvaltningschefen

Kontakta först och främst förvaltningschefen, innan ni eventuellt lyfter frågan till politisk nivå. Många beslut är delegerade till förvaltningens tjänstemän.

3

Prioritera nämndordföranden

Fokusera på ordföranden i nämnder och styrelser i era politikerkontakter. Övriga ledamöter är normalt fritidspolitiker som har begränsat med tid och resurser.

4

Påverka budgeten

Ta reda på viktiga datum i den lokala budgetprocessen och anpassa ert lobbyarbete därefter. Många beslut kräver en förändring av budgeten.

5

Använd rankningar

Utgå gärna från resultaten i granskningar och nationella rankningar i era kontakter med lokala beslutsfattare. Kommunsektorns verksamhet granskas ofta.

6

Gör en enkät

Genomför en enkät till alla kommuner eller regioner för att få kunskap och underlag för fortsatta kontakter. Fråga tjänstemän om fakta och politiker om deras åsikter.

7

Satsa på föregångskommuner

Prioritera att få några kommuner eller regioner att fatta beslut i er fråga och bli förebilder för andra. Bred påverkan försvåras av att kommuner och regioner är så många och olika.

8

Opinionsbilda i lokalmedia

Kontakta lokalredaktioner med nyhetstips eller debattinlägg. Lokala och regionala medier har ofta stort inflytande på agendan i kommuner och regioner.

9

Använd sociala medier lokalt

Sponsra inlägg i sociala medier inom ett specifikt geografiskt område. Sociala medier kan ofta vara ett effektivt sätt att bilda opinion och påverka lokala beslut.

10

Skapa lokala allianser

Hitta lokala företag, organisationer och intressegrupper med samma mål som ni. Undersök möjligheten att göra gemensamma uppvaktningar och aktiviteter.