10 tips om att sätta mål

Det som mäts blir gjort. Genom att sätta tydliga mål som regelbundet följs upp skapar ni fokus på det ni vill prioritera i verksamheten. Att sätta mål är inte minst viktigt för att kunna mäta och utvärdera effekten av er kommunikation.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Mattias Falk om du vill ha fler tips.

1

Håll det enkelt

Välj ut det övergripande men ändå konkreta mål som är allra viktigast för er att uppnå. Ett vanligt misstag är att ha för många mål och på så vis tappa fokus i arbetet.

2

Börja med effektmål

Ringa in den övergripande effekt som ni långsiktigt vill åstadkomma med kommunikationen. Ett stärkt varumärke eller en ökad försäljning är två exempel på effektmål.

3

Gör målet konkret

Utforma målet specifikt och mätbart utan svepande formuleringar. Ett varumärkesmål kan vara att öka kännedomen med 10 procentenheter i en specifik målgrupp.

4

Bryt ner på aktivitetsnivå

Bestäm vilka aktiviteter ni ska genomföra för att nå effektmålet. Det kan till exempel vara att varje dag publicera ett inlägg på Linkedin eller varje vecka skicka ett nyhetsbrev.

5

Sätt resultatmål

Formulera mätbara delmål för resultaten av era aktiviteter. Räckvidd i sociala medier, konverteringsgrad för nyhetsbrev eller genomslag i redaktionella medier är några exempel.

6

Ange tidsperiod

Slå fast ett datum för när målet ska vara uppnått. Ett övergripande effektmål kan gärna ha ett treårsperspektiv, medan aktivitets- och delmål kan vara nedbrutna per år, kvartal eller månad.

7

Var ambitiös och realistisk

Anpassa målens ambitionsnivå till era personella, ekonomiska och tekniska resurser. Spänn samtidigt bågen lagom högt så att målet är både ambitiöst och realistiskt.

8

Involvera brett

Informera och involvera era kollegor när ni tar fram såväl effektmål som aktivitets- och resultatmål. Det ökar både kvaliteten på målen och förståelsen för era prioriteringar.

9

Tårtsäkra målen

Ställ kontrollfrågan om det är tydligt när ni har uppnått målen och ska beställa tårta för att fira framgången? Om svaret är nej behöver målet bli tydligare för att tårtsäkras.

10

Utvärdera regelbundet

Avsätt tid kvartalsvis för att utvärdera aktivitets- och resultatmålen. Utvärdera samtliga mål årsvis för att se om de fortfarande är relevanta eller behöver uppdateras.