10 tips om content

Content är engagerande innehåll – exempelvis bloggar, filmer och poddar – som ni publicerar i era egna kanaler. Riktigt bra content uppskattas av era målgrupper och delas i era följares nätverk.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi.

1

Bestäm syftet

Lägg en god grund genom att bestämma varför ni ska arbeta med content. Möjliga syften kan vara att stärka varumärket, påverka nya målgrupper eller öka försäljningen.

2

Avgränsa målgrupperna

Ringa in vilka ni vill nå ut till så tydligt som möjligt. Förutom ålder, kön och bostadsort bör ni också beskriva vad som intresserar målgrupperna.

3

Sätt mätbara mål

Besluta om långsiktiga mål och utvärdera kontinuerligt. Det tar ofta längre tid innan man ser resultat av content marketing än av traditionell marknadsföring.

4

Prioritera bland kanaler

Koncentrera er på de av era egna kanaler som är viktigast för målgrupperna. Ibland kan man också vilja köpa utrymme hos andra för att slussa in fler i de egna kanalerna.

5

Kartlägg målgruppernas behov

Ta reda på vilket innehåll era målgrupper behöver för att bli intresserade. Den som inte ens har övervägt att bli kund har andra behov än den som gillar er eller redan är kund.

6

Ge något värdefullt

Ta fram content som ger mottagaren något av värde och är användbart, exempelvis praktiska tips. Det ökar sannolikheten för att ert innehåll gillas, kommenteras och sprids vidare.

7

Välj rätt tonalitet

Använd ett personligt språk om målgruppen är privatpersoner i sociala medier. Om syftet är att bygga en expertroll i en blogg, kan en striktare ton vara mer lämplig.

8

Dela ut roller

Låt olika medarbetare vara personliga avsändare av ert innehåll. Människor vill tala med andra människor och utifrån sina olika roller kan dessa personer lyfta olika teman.

9

Variera paketeringen

Gör det lätt för mottagaren att ta in informationen och gör det möjligt att ta till sig innehållet på olika sätt. Arbeta gärna med såväl korta texter som filmer, rörliga ”giffar” och infografik.

10

Skapa tydliga ansvarsförhållanden

Tydliggör ansvar genom att utse exempelvis en contentchef, en kreatör och en redaktör. Lista gärna i en kalender vem som är ansvarig för vilken aktivitet och när den ska genomföras.