10 tips om debattartiklar

Debattartikeln är en bra plattform för den som vill delta i samhällsdebatten. Utgå från tre frågor när ni skriver ert debattinlägg:

– Vem vill vi påverka?
– Vad vill vi konkret att någon ska göra?
– Varför är det så viktigt?

Läs om våra tjänster inom opinionsbildning och hör gärna av dig till Mattias Falk om du vill ha fler tips.

1

Använd dagsaktualitet

Koppla ert budskap till ett ämne som är aktuellt. Börja exempelvis artikeln med orden ”I dag…” och knyt an till en ny utredning, en riksdagsdebatt eller en årsdag.

2

Lansera en nyhet

Presentera en rapport, en undersökning eller ny statistik som belyser frågan. Möjligheterna till publicering ökar om det finns en nyhet som kan få uppmärksamhet även i andra medier.

3

Presentera ett förslag

Formulera ett konkret och slagkraftigt förslag på hur ett samhällsproblem kan lösas. Försäkra er om att problemställningen är aktuell, relevant och intresseväckande.

4

Börja med budskapet

Inled artikeln med en rubrik och ingress som tydligt fångar budskapet. En bra ingress sammanfattar artikeln i ett par meningar och presenterar gärna avsändaren.

5

Betona allmänintresset

Argumentera utifrån ett allmänintresse – utan att dölja ett egenintresse – och undvik all egenreklam. Redogör för hur frågan berör många och använd gärna konkreta exempel.

6

Belys motsättningar

Tydliggör olika ståndpunkter och ställ gärna någon till svars. Vid ett replikskifte får den person som inleder debatten normalt också skriva en slutreplik.

7

Skriv enkelt

Använd ett språk som är lätt att förstå, med kortfattade meningar och tydliga resonemang. Dela in texten i korta stycken, med budskapet som röd tråd och en tydlig poäng i varje stycke.

8

Bädda för fortsättning

Sammanfatta till sist ert budskap, uppmana till åtgärder eller ställ någon till svars. Avsluta gärna artikeln med en konkret fråga till exempelvis en minister.

9

Sprid artikeln

Följ upp med ett pressmeddelande så snart debattartikeln publicerats och länka till artikeln i sociala medier. Skicka även länken via mejl till intressenter och pinga personer som berörs av debatten på Twitter.

10

Var beredda att svara

Förbered ett frågor och svar-dokument som ni kan ha till hands om journalister ringer. Se eventuella repliker som en inbjudan till att förtydliga budskapet och föra debatten vidare.

11

Antal tecken inklusive mellanslag

Aftonbladet: 3 500
Dagens industri: 2 500, 4 000, 6 000
Dagens Nyheter: 6 200–6 800
Expressen: 3 500
Göteborgs-Posten: 2 800, 4 500
Svenska Dagbladet: 6 000
Sydsvenska Dagbladet: 5 000
Flertalet landsortstidningar: 2 500