10 tips om forskningskommunikation

Media ger gärna utrymme åt forskare med expertkunskap, inte minst eftersom forskarvärlden i allmänhet saknar kommersiella motiv och populistiska drivkrafter. Om du som är forskare inte deltar i debatten så går samhället miste om viktiga kunskaper och perspektiv.

Läs om våra specialister inom hälsa och forskning och hör gärna av dig till Johan Lindahl om du vill ha fler tips.

1

Gör en plan

Skriv en enkel plan för hur du ska kom­municera i media. Beskriv kortfattat syfte, målgrupp, budskap och kanaler.

2

Förenkla din forskning

Träna på att berätta om din forskning på ett enkelt och tydligt sätt utan facktermer. Öva särskilt på slagkraftiga formuleringar om hur forskningsresultaten kan komma samhället till nytta.

3

Ta hjälp av andra

Be en kollega att genomföra en testintervju så att du får prova att använda ditt bud­skap. Fråga gärna kollegor som förekom­mer i media om deras praktiska tips.

4

Skriv ett pressmeddelande

Ta fram ett pressmeddelande som underlag inför en journalistkontakt. Det korta och överskådliga formatet är ett bra sätt att sam­manfatta din forskning och ditt budskap.

5

Använd illustrationer

Hjälp journalister att förklara din forsk­ning genom att ta fram bilder eller illus­trationer. Visuell kommunikation gör dina forskningsresultat tillgängliga och begrip­liga för fler.

6

Våga ta kontakt

Tveka inte att själv kontakta journalister när du har något att berätta. Ta eget an­svar för akademins tredje uppgift och våga kommunicera din forskning i media.

7

Visa engagemang

Entusiasm smittar av sig, så se till att visa ditt engagemang. Berätta varför forskning­en är viktig, både generellt inom ditt forsk­ningsfält och specifikt inom ditt expertom­råde.

8

Bredda din expertroll

Ta på dig en bredare expertroll i media och kommentera ämnen även lite utanför din egen forskning. Sätt gränsen vid spekula­tioner och var inte rädd att svara ”jag vet inte”.

9

Koppla till dagsaktualitet

Knyt an till något som är dagsaktuellt där din forskning kan bidra med kunskap. Forskarens perspektiv kan sätta nyhetshän­delser i ett nytt sammanhang.

10

Följ upp publicitet

Kontakta en journalist som just har skrivit om ämnet och erbjud mer information. Ett samtal från en expert kan vara precis vad journalisten behöver för att följa upp.