10 tips om främjartekniker

Härskartekniker handlar om att på olika sätt hävda sig själv genom att förminska andra. Hur avskaffar vi härskartekniker på jobbet? Nyckeln är att vi höjer ambitionsnivån och lär oss främjartekniker.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Säg hej till alla

Hälsa på dina kollegor när ni träffas första gången under dagen. När alla pratar med varandra ökar tilliten, samhörigheten och kunskapen om kollegornas kompetens.

2

Visa ditt engagemang

Visa ditt personliga engagemang när du har en diskussion eller ett möte med en kollega. Entusiasm smittar och ditt bidrag kan ge kollegan kraft att genomföra sin idé.

3

Ge mycket beröm

Slösa med beröm när kollegorna har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

4

Kritisera i enrum

Bidra till en kollegas kompetensutveckling genom att ge kritik i enrum – aldrig inför andra. Konstruktiv kritik är avsedd som en hjälp till kollegan och förebygger konflikter.

5

Be om återkoppling

Be kollegorna om återkoppling på dina egna arbetsinsatser och fråga vad som konkret kan göras bättre till nästa gång. På en bra arbetsplats pratar man med och inte om varandra.

6

Våga göra fel

Berätta öppet för dina kollegor när du gör misstag eller misslyckas med något i jobbet. Vi kan lära av misstag och det bygger förtroende när alla vågar vara öppna.

7

Förvänta dig mycket

Visa att du har högt ställda förväntningar på dina kollegor genom att ge dem stort förtroende. Människors agerande påverkas mycket av de förväntningar omvärlden har på dem.

8

Föreslå konkreta lösningar

Hjälp kollegorna genom att komma med konkreta och genomtänkta lösningsförslag på deras specifika problem. Ett genuint hjälpsamt utifrånperspektiv skapar förtroende.

9

Fråga ”Hur kan jag hjälpa dig?”

Ligg steget före de kollegor som har särskilt mycket att göra och erbjud dig att hjälpa till. Framgång bygger på gemensamt arbete, snarare än på att ensam är stark.

10

Överträffa förväntningar

Ta lite mer ansvar än du blivit ombedd att göra när du hjälper dina kollegor. Ditt ansvarstagande gör kollegornas liv enklare och fler kommer att vilja jobba mer med dig.