10 tips om hållbarhet

Hållbarhet bör vara en integrerad del av både verksamheten och kommunikationen. Visa att ni arbetar långsiktigt och hur det ni gör bidrar till en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Läs mer om vår heldagskurs Kommunicera hållbarhet och hör gärna av dig till Anders Wennerstrand om du vill ha fler tips.

1

Undvik grönmörkning

Mörka inte ert hållbarhetsarbete av rädsla för kritisk granskning. Företag som grönmörkar missar chansen att stärka varumärket, inspirera andra och driva hållbarhetsarbetet framåt.

2

Kom igång direkt

Vänta inte med att kommunicera tills ni är helt nöjda och 100 procent hållbara, då kommer ni aldrig i gång. En tydlig riktning och ärlig ambition skapar förtroende och inspirerar.

3

Ta fram en hållbarhetsmission

Formulera syftet med ert hållbarhetsarbete och utgå då gärna från branschspecifika principer och FN:s globala utvecklingsmål. Vad innebär hållbarhet för just er och varför är det viktigt?

4

Visa på samhällsnyttan

Berätta hur ert hållbarhetsarbete bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det stärker den interna förståelsen och gör verksamheten mer relevant för andra.

5

Besluta i ledningsgruppen

Säkerställ att ledningsgruppen känner ägandeskap för hållbarhetsarbetet och fattar de viktigaste besluten. Hållbarhet är affärskritiskt och börjar med er kärnverksamhet.

6

Sätt smarta mål

Skapa fokus på hållbarhetsarbetet genom att sätta specifika och mätbara mål som ni regelbundet följer upp. Berätta kontinuerligt om uppnådda resultat.

7

Engagera anställda

Involvera era medarbetare i hållbarhetsarbetet och välkomna deras förslag på förbättringar. När fler blir hållbarhetsambassadörer ökar ansvarstagandet och ert varumärke stärks.

8

Lär av de bästa

Inspireras av de konkurrenter som har kommit längst i sitt hållbarhetsarbete och dra nytta av deras erfarenheter. Om ni redan är bäst i branschen så kan ni studera andra branscher.

9

Inspirera era samarbetspartner

Ställ krav på era leverantörer och uppmuntra era samarbetspartner att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Kommunicera gärna gemensamt när ni gör förändringar och framsteg.

10

Hållbarhetsredovisa

Ta fram en hållbarhetsrapport som visar både vad ni gör bra och vilka utmaningar ni har. Använd rapporten som bas för er hållbarhetskommunikation.