10 tips om hållbarhetskommunikation

Hållbarhet bör vara en integrerad del av både verksamheten och kommunikationen. Visa att ni arbetar långsiktigt och hur det ni gör rimmar med en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling.

Läs mer om vår heldagskurs Kommunicera hållbarhet och hör gärna av dig till Emma Rost om du vill ha fler tips.

1

Undvik grönmörkning

Vissa företag grönmörkar av rädsla för kritik. Företag som i stället berättar om sitt hållbarhetsarbete stärker varumärket, inspirerar andra och driver hållbarhetsarbetet framåt.

2

Kom igång direkt

Vänta inte med att kommunicera tills ni är helt nöjda och 100 procent hållbara. Då kommer ni aldrig i gång. En tydlig riktning och ärlig ambition skapar förtroende och inspirerar.

3

Formulera er hållbarhet

Formulera vad hållbarhet betyder för er och varför det är viktigt. Utgå gärna från riktlinjer, principer och globala mål, men koppla dem till möjligheter och utmaningar för just er verksamhet.

4

Gräv där ni står

Blanda inte ihop hållbarhet med välgörenhet. Hållbarhetsarbetet ska börja med er kärnverksamhet och genomsyra allt ni gör.

Exempel: Löfbergs har identifierat klimatfrågan och kaffeböndernas försörjningsmöjligheter som två av företagets viktigaste hållbarhetsaspekter.

5

Involvera fler

Bjud in anställda, kunder och samarbetspartner att bidra. Dra nytta av deras engagemang för att göra hållbarhetsarbetet ännu bättre.

6

Visa på samhällsnyttan

Berätta hur ert hållbarhetsarbete bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det stärker den interna förståelsen och gör verksamheten mer relevant för andra.

7

Berätta vad ni gör

Berätta kontinuerligt om vad ni gör i hållbarhetsarbetet, både i stort och smått. Sätt upp mätbara mål och visa på uppnådda resultat. Det visar att ni tar frågorna på allvar.

8

Hållbarhetsredovisa

En hållbarhetsredovisning bör visa både hur hållbar er verksamhet är och vilka utmaningar ni har. Kartlägg var det finns arbete kvar att göra och välkomna frågor och synpunkter.

9

Gör det enkelt

Sträva efter att alltid beskriva ert arbete så enkelt och lättbegripligt som möjligt. Undvik fackuttryck, tekniska detaljer och förkortningar.

10

Var öppna

Öppenhet är det bästa sättet att bygga förtroende. Berätta också om mindre positiva saker ni hittar i er verksamhet och vad ni gör konkret för att komma till rätta med dem.