10 tips om intervjuer

Journalister intervjuar gärna aktörer med expertkunskap och tydliga budskap. Genom att förstå och respektera mediernas roll – och bara i undantagsfall tacka nej till en intervjuförfrågan – kan ni bli den som kontaktas nästa gång ert ämne är aktuellt.

Läs om våra tjänster inom medieträning och hör gärna av dig till Andreas Rolfer Wrangö om du vill ha fler tips.

1

Be att få återkomma

Ta aldrig en intervju utan att förbereda dig, be i stället att få återkomma inom 15 minuter. Det ger dig tid att samla tankarna och bestämma dig för ett tydligt budskap.

2

Tänk igenom målgruppen

Kom ihåg att det inte är journalisten du vill nå, utan exempelvis beslutsfattare, kunder eller anställda. ”En bred allmänhet” är sällan en tillräckligt avgränsad målgrupp.

3

Bestäm ditt budskap

Bestäm vilket ditt huvudbudskap är. Du kan exempelvis utgå från de här tre frågorna: Vad är samhällsproblemet? Vilken är lösningen? Vad är det konkreta förslaget?

4

Visa vad du brinner för

Försök alltid att börja med huvudbudskapet. Återkom gärna till ditt viktigaste budskap flera gånger under intervjun, men utan att upprepa det ordagrant.

5

Bli inte ett intervjuoffer

Berätta på förhand vad du vill få sagt och se journalistens frågor som inbjudningar att framföra det du tycker är viktigt. Det är din intervju lika mycket som journalistens.

6

Prata enkelt

Tala sakta och enkelt så att de som lyssnar kan hänga med. Detta är särskilt viktigt vid intervjuer i radio och tv, där framförandet spelar stor roll för hur budskapet tas emot.

7

Ta om i inspelad intervju

Be att få göra en ny tagning om du är missnöjd med ett svar du gett i en inspelad intervju för radio eller tv. Detta brukar respekteras, såvida du inte är en makthavare och har försagt dig.

8

Undvik ”inga kommentarer”

Låt bli att använda frasen ”inga kommentarer”, som bara väcker misstro och lust att forska vidare. Förklara i stället varför du inte vill svara, eller be att få återkomma.

9

Spekulera inte

Prata bara om det du känner till och är säker på, undvik alla spekulationer. Att vara mänsklig är en tillgång i en intervjusituation, så var inte rädd att svara ”jag vet inte”.

10

Be att få läsa citat

Använd gärna möjligheten att få läsa de citat som en skrivande journalist tänker använda. Men undvik att peta i formuleringar, om det inte är rena felaktigheter.