10 tips om jämställdhetsarbete

Att erbjuda kvinnor och män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter är en viktig effektivitets- och lönsamhetsfråga för företaget. Utmaningen är att vi människor i allmänhet tycker bättre om och särbehandlar personer som är lika oss själva.

Läs mer om vår heldagskurs Utveckla ditt ledarskap och hör gärna av dig till Birger Lycken om du vill ha fler tips.

1

Prata positivt om likabehandling

Tala alltid om jämställdhet som något positivt. Likabehandling oberoende av kön ska vara något vi väljer för att skapa en god arbetsmiljö, inte något vi påtvingas av lagstiftningen.

2

Understryk företagets lönsamhet

Betona effektivitet och lönsamhet. Särbehandling baserad på kön underminerar förtroendet kollegor emellan, skapar konflikter på arbetsplatsen och leder till ett slöseri med kompetens.

3

Framhäv individens trygghet

Lyft även fram argument som talar direkt till den enskilda anställda. Målet är att alla anställda ska känna sig helt trygga med att de behandlas lika oberoende av kön.

4

Ta fram en handlingsplan

Upprätta en konkret handlingsplan för likabehandling oberoende av kön. Jämställdhetsplanen är företagsledningens främsta styrinstrument för att säkerställa likabehandling.

5

Mät för ökat fokus

Sätt ett fåtal konkreta mål och skapa fokus genom att kontinuerligt följa upp nyckeltalen. Motstå frestelsen att mäta brett och på så vis tappa fokus i jämställdhetsarbetet.

6

Motarbeta enkönat

Hitta effektiva metoder för att motverka enkönade arbetsgrupper. Annars går ni miste om den ökade trivsel, kreativitet och produktivitet som mixade grupper skapar.

7

Lär er främjartekniker

Avskaffa härskartekniker genom att höja ambitionsnivån och uppmuntra främjartekniker. Att hävda sig själv genom att förminska andra är destruktivt för alla inblandade.

8

Gör anonymiserade lönerankingar

Genomför anonymiserade rankingar baserade på mätbara lönekriterier. På så vis hjälper ni lönesättarna att säkerställa en rättvis relativlönestruktur.

9

Använd utvecklingssamtalen

Ställ jämställdhetsfrågor i utvecklingssamtalen och be om betygsättning av såväl företagets som medarbetarens egen likabehandling. Ifrågasätt en kollega som inte ger sitt eget ansvarstagande högsta betyg.

10

Uppdatera varje år

Involvera alla anställda i en årlig revidering av jämställdhetsplanen. Betona att vi är varandras arbetsmiljö och att alla måste ta ansvar fullt ut för att likabehandla oberoende av kön.