10 tips om klimatledarskap

Ett klimatledarskap handlar om att driva på för minskad klimatpåverkan i er bransch och i samhället. Som klimatledare har ni ett ambitiöst eget klimatarbete som ni gärna kommunicerar om, både för att inspirera och påverka andra samt för att stärka varumärket.

Läs om våra specialister inom klimat och energi och hör gärna av dig till Andreas Rolfer Wrangö om du vill ha fler tips.

1

Prioritera klimatarbetet

Satsa fullt ut på ert eget klimatarbete. För att ni ska bli en framgångsrik klimatledare behöver er strävan att minska klimatpåverkan genomsyra hela organisationen.

2

Hitta er nisch

Identifiera hur just ni kan bli bäst i er bransch på att bidra till klimatomställningen. Det kan handla om ambitiösa mål, tekniska lösningar eller inspiration till beteendeförändringar.

3

Sätt vetenskapsbaserade mål

Prioritera rätt åtgärder genom att formulera konkreta och mätbara mål som har stöd i forskningen. Följ upp målen regelbundet och kommunicera era framsteg.

4

Ta fram en rapport

Kartlägg branschens nuläge och utmaningar i en rapport för att kunna presentera de åtgärder som gör störst skillnad. Fakta är klimatledarskapets starkaste stöttepelare.

5

Involvera medarbetarna

Stärk företagskulturen genom att ta vara på intern kompetens och löpande berätta om hur ni bidrar till klimatomställningen. Många vill jobba på företag som står för något.

6

Påverka omvärlden

Berätta vilka politiska beslut som behöver tas och inspirera era konkurrenter att höja sina ambitioner. Driv på för förändring i hela branschen och samhället i stort.

7

Utgå från klimatnyttan

Hitta den gemensamma nämnaren mellan branschens verksamhet och det som gör störst klimatnytta. Våga prata om hela branschen, även om ni själva är en mindre aktör.

8

Var öppen med utmaningar

Hymla inte med de områden där ert företag har en bit kvar. Genom att ge en rättvis helhetsbild och visa att ni är medvetna om era utmaningar stärker ni er trovärdighet.

9

Tänk långsiktigt

Håll fast vid samma lösningar och budskap under lång tid, även om ni börjar känna er tjatiga. Innan ni har uppnått ert förändringsmål finns sällan någon anledning att byta spår.

10

Prata med andra

Hylla de klimatinitiativ ni gillar, även när de kommer från konkurrenter. Koordinera också med era samarbetspartner och berätta för omvärlden om hur ni arbetar mot samma mål.