10 tips om lobbying för samhällsbyggare

Vårt sätt att bygga bostäder och infrastruktur i dag kommer att påverka klimatet och miljön under mycket lång tid framöver. Byggbransch, stadsplanerare, transportföretag och fastighetsägare behöver alla ta plats i debatten om hållbar stadsutveckling.

Läs om våra specialister inom samhällsbyggnad och hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips.

1

Sätt konkreta mål

Se till att ert lobbymål är konkret och tydligt definierat. Då blir det lättare för beslutsfattarna att förstå vad ni vill och för er själva att jobba fokuserat.

2

Hitta beslutsfattarna

Identifiera både de som fattar beslutet och de som påverkar beslutsfattarna. Många aktörer är inblandade i samhällsbyggnadsfrågor och de har ofta skiftande roller.

3

Kartlägg ställningstaganden

Gå igenom motioner, debattartiklar, inlägg på Twitter och uttalanden i media. Ta reda på hur nyckelpersoner har ställt sig till ert projekt.

4

Undersök processen

Ta reda på exakt hur beslutsprocessen ser ut och vad ni ska göra i varje steg för att påverka utgången av den. Processer inom samhällsbyggnadssektorn är som regel standardiserade.

5

Läs och påverka regleringsbrev

Läs noga regleringsbreven till exempelvis Boverket, Energimyndigheten och Trafikverket. Försök att påverka uppdrag, mål eller finansiering med anknytning till er fråga.

6

Ligg steget före

Var proaktiva i lobbyarbetet och ligg alltid steget före i planeringen. Om nästa steg i processen är en utredning, förbered den åt beslutsfattarna.

7

Skapa ett nätverk

Gör en sändlista med de personer som antingen är ansvariga för eller intresserade av er fråga och håll dem informerade om utvecklingen. Ha täta kontakter med nyckelpersonerna.

8

Var noga med medborgardialogen

Inled tidigt en dialog med de närmast berörda intressenterna i området, inte minst med de aktörer som kan vara kritiska. Ligg steget före samrådsprocessen.

9

Tänk regionalt

Lyft alla de argument som pekar på hur regionen påverkas positivt av er fråga. Den regionala utvecklingen är viktig som beslutsunderlag i de flesta infrastruktur- och bostadssatsningar.

10

Ha tålamod

Håll ut och var konsekventa om ni vill kunna påverka bygg- och infrastrukturprojekt. Beslutsprocesserna tar ofta flera år.