10 tips om opinionsbildning på Facebook

Mer än hälften av alla svenska internetanvändare, 53 procent, använder Facebook varje dag. Plattformen ger flera olika verktyg för att kunna engagera och opinionsbilda kring en fråga.

Läs mer om vår heldagskurs Sociala medier och hör gärna av dig till Maja Stridsberg om du vill ha fler tips.

1

Skapa en sluten grupp

Bilda en Facebookgrupp där ni bjuder in de som är mest engagerade i er fråga. I en sluten grupp kan ni planera aktiviteter, sprida information och fördela arbete.

2

Involvera era anhängare

Uppmana era anhängare att aktivt engagera sig i frågan. Det kan handla om att göra enkäter, dela material, starta diskussioner inom eller utanför gruppen eller värva fler anhängare.

3

Ta fram grafik

Hjälp era anhängare att genom snygg grafik visa sitt engagemang. Det kan vara en logga att tillfoga presentationsbilden eller infografik att posta från det egna kontot.

4

Gör film

Spela in en eller ett par korta filmer om er fråga, eller använd mobilkameran för att bara göra ett enkelt videoklipp. Att filmandet blir av är viktigare än att det blir perfekt.

5

Informera mycket

Skapa delaktighet genom att kontinuerligt informera om beslut som tas och saker som kommer att ske. Var särskilt noga med att svara snabbt på frågor.

6

Sponsra inlägg

Nå ut genom filterbubblan och våga skapa debatt genom att sponsra inlägg så att de når en bred publik. Inkludera både de ni tror håller med er och de som tycker annorlunda.

7

Förbered för debatt

Var beredda på reaktioner när ert budskap når ut brett. Ta fram ett frågor och svar-dokument och se till att det finns tillräckligt med personer med behörighet att svara på inlägg.

8

Blixtmobilisera för aktioner

Skapa ett evenemang på Facebook kring en aktuell händelse. På så sätt kan era supporters sprida evenemanget vidare i sina kanaler och ni kan snabbt mobilisera många människor.

9

Kombinera med andra kanaler

Opinionsbilda bredare genom att skriva debattartiklar, skapa namninsamlingar och arrangera fysiska evenemang. Då når ni fler och ökar dessutom samhörigheten bland era anhängare.

10

Påverka öppet

Värna den öppna demokratiska processen och använd aldrig fejkade eller anonyma konton i sociala medier. Respektera de traditionella mediernas roll och bjud in till granskning.