10 tips om politisk kartläggning

En klok lobbyist börjar alltid med att analysera förutsättningarna. Med en gedigen kartläggning av det politiska landskapet kan ni bli mer framgångsrika i påverkansarbetet.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips.

1

Identifiera politiska mål

Koppla ert påverkansarbete till befintliga politiska mål. Genom att presentera konkreta åtgärder som hjälper politikerna att nå målen stärker ni bilden av er som lösningsorienterade.

2

Kartlägg beslutsfattare

Ta reda på vilken eller vilka beslutsfattare som har er fråga på sitt bord. Undersök också vilka deras närmaste medarbetare är, exempelvis statssekreterare och politiskt sakkunniga.

3

Lista sakpolitiska talespersoner

Identifiera de sakpolitiska talespersoner inom riksdagspartierna som är viktiga för er fråga. Alla partier har exempelvis miljöpolitiska och arbetsmarknadspolitiska talespersoner.

4

Undersök politiska initiativ

Leta reda på politiska initiativ som påverkar just er fråga. Planerar regeringen att tillsätta en delegation, är det en SOU på gång eller ska ett utskott arrangera ett riksdagsseminarium?

5

Gå igenom budgetpropositionen

Kartlägg allt med relevans i budgetpropositionen, oppositionens motioner samt interpellationer. Om det inte är valår lämnas propositionen senast den 20 september.

6

Kartlägg utskottsbetänkanden

Ta reda på vilket eller vilka utskott som ansvarar för er fråga. Klargör när de kommer att behandla budgetpropositionen och relevanta motioner.

7

Gå igenom regleringsbreven

Läs regleringsbreven och leta efter uppdrag och anslag kopplade till er fråga. Regeringen skickar regleringsbrev till statliga myndigheter under senare hälften av december varje år.

8

Läs propositionsförteckningen

Gå igenom listan över de propositioner som regeringen tänker lämna till riksdagen och leta efter relevanta förslag. Förteckningen släpps i januari och september varje år.

9

Upprätta ett kalendarium

Skriv upp relevanta inrikes- eller utrikespolitiska händelser i ett kalendarium. Koppla dessa till påverkansaktiviteter som ni genomför i samband med respektive händelse.

10

Genomför enkäter

Ställ frågor i enkäter till samtliga partier och riksdagsledamöter. Genom att ta reda på politikernas ståndpunkter sätter ni också fokus på er fråga.