10 tips om riksdagsseminarier

Med ett riksdagsseminarium kan ni höja kompetensen i era sakfrågor hos beslutsfattare i riksdagen och på Regeringskansliet. Dessutom är ett seminarium relationsbyggande.

Läs mer om vår heldagskurs Lobbying och hör gärna av dig till Johannes Krunegård om du vill ha fler tips.

1

Lista riksdagsledamöter

Gör en lista över ledamöter som kan vilja lyfta er fråga i riksdagen. Försök hitta riksdagsledamöter från flera partier för att göra seminariet mer relevant och välbesökt.

2

Kontakta en ledamot

Erbjud en av riksdagsledamöterna att vara huvudarrangör och lyft fram hur det kan hjälpa ledamoten att profilera sig. Överväg att fråga ledamöter från andra partier om att vara medarrangörer.

3

Planera tillsammans

Diskutera seminariets inriktning, upplägg och medverkande med ledamoten. Koppla gärna tidpunkten för genomförandet till en aktuell händelse eller debatt.

4

Säkerställ bredd

Se till att flera olika synsätt är representerade i panelen, med representanter från regering och opposition. Komplettera gärna med både experter och opinionsbildare.

5

Tänk igenom er roll

Ta ställning till er egen roll vid seminariet, exempelvis som moderator, inledningstalare eller paneldeltagare. Utgå från hur ni kan bäst kan bidra till att skapa fokus i diskussionen.

6

Avlasta arrangören

Minimera arbetsbördan för riksdagsledamoten genom att själva ta hand om och underlätta alla förberedelser. Ledamoten behöver bara ha kontakt med riksdagsförvaltningen kring lokal, fika och säkerhet.

7

Sprid inbjudan

Ta fram en intresseväckande inbjudan som ledamoten kan skicka ut och som ni kan sprida i era nätverk. Betona att anmälan krävs så att en deltagarlista på förhand kan lämnas till riksdagens säkerhetsavdelning.

8

Föreslå livesändning

Rekommendera riksdagsledamoten att seminariet ska sändas live. Erbjud er att lösa det praktiska kring utrustning och att ledamoten bjuder in till livesändning i förväg.

9

Planera för sociala medier

Ta fram en plan för sociala medier och en hashtag. Förbered tweets som kan skickas ut när det passar och ha dessutom en person på plats som twittrar vad paneldeltagarna säger.

10

Följ upp seminariet

Ta fram en sammanfattning av seminariet som riksdagsledamoten kan skicka till de som närvarade. På så sätt får ni med era viktigaste budskap även i uppföljningen av seminariet.