10 tips om rörlig bild

Rörlig bild är ett effektivt sätt att kommunicera och fungerar mycket bra på hemsidor och i sociala medier.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1

Sätt upp mål

Bestäm vad ni vill uppnå med att använda rörlig bild i ert pr-arbete. Det kan handla om att nå nya målgrupper eller visa på er spetskompetens. Skriv en enkel handlingsplan med konkreta mål.

2

Våga testa

Att filmandet blir av är viktigare än att det blir perfekt. Ett videoklipp som spelas in med mobilkamera och läggs ut på Youtube når fler än storproduktionen som ligger i skrivbordslådan i väntan på att bli av.

3

Välj en lämplig plats

Bakgrundsmiljön bör kommunicera samma sak som varumärket och innehållet i videoklippet. Undvik störande bakgrundsljud.

4

Filma det ni redan gör

Fundera över vad av det ni redan kommunicerar som är lättare att ta till sig genom film. Det kan handla om att vd sammanfattar årsredovisningen på en minut eller att en nyanställd presenteras med tre korta frågor.

5

Var generösa

Dela med er av ett innehåll som många har nytta av. Exempelvis passar smarta tips och tricks bra att filma och blir ofta populära i sociala medier.

6

Visa budskapet

Visuella inslag som kan illustrera ett budskap passar förstås extra bra i rörlig bild. Om det finns ett föremål, infografik eller en figur som understödjer ert budskap, visa det i stället för att bara prata.

7

Fatta er kort

Ta gärna plats så länge innehållet är intressant och relevant. Men var också noga med att ta bort allt som inte måste vara med. Ett långt klipp kanske hellre kan delas upp i två som publiceras med kort mellanrum.

8

Berätta en berättelse

Bra dramaturgi väcker engagemang. Använd gärna en klassisk struktur för början, mitten och slutet om ni gör en längre och mer ambitiös film. Formulera problemet, visa en lösning och berätta slutligen hur er idé eller produkt bidrar till lösningen.

9

Hitta känslorna

Bra filmer skapar ofta starka känslor. Fundera över vilken känsla ni vill att målgruppen ska få efter att ha sett filmen och se till att ljudet, bilden och dramaturgin i filmen bidrar till att skapa den känslan.

10

Använd alla kanaler

Youtube, Facebook, Twitter och Snapchat passar alla utmärkt för att sprida filmer. Om budskapet går att komprimera till 60 sekunder så lägg videoklippet på Instagram också. Glöm inte heller er hemsida.