10 tips om sociala medier

Att använda sociala medier för att kommunicera med viktiga målgrupper är en självklarhet för de flesta företag och organisationer. En genomtänkt strategi hjälper er att skapa engagemang och stärka relationer.

Läs mer om vår heldagskurs Digital strategi och hör gärna av dig till Monica Reinebo om du vill ha fler tips.

1

Våga prioritera

Satsa era resurser på en eller ett par kanaler som är särskilt viktiga för era målgrupper. Engagera er hellre ordentligt i en utvald kanal än halvhjärtat i flera.

2

Bestäm syftet

Definiera ett tydligt syfte för varje kanal och klargör vilka målgrupper ni vill nå med vilka budskap. Utan mål och mening riskerar er kommunikation att bli rörig och intetsägande.

3

Målgruppsanpassa budskapen

Ta reda på hur era budskap kan paketeras så relevant som möjligt för dem ni vill nå. Se till att följarna snabbt upplever innehållet som intressant och engagerande.

4

Var generösa

Utgå från vad ni kan göra för era följare och inte tvärtom. Kundtjänst, rådgivning eller matrecept är exempel på innehåll som kan kännas relevant och väcka engagemang hos era följare.

5

Renodla innehållet

Välj en tydlig inriktning och håll er konsekvent till den. Det kan vara frestande att posta inlägg om alla verksamhetsnyheter, men en kanal i sociala medier ska inte behandlas som ett pressrum.

6

Anpassa er tonalitet

Prova er fram tills ni hittar ett tilltal som passar kanalen, målgruppen och er själva. I sociala medier finns utrymme att vara personlig och uttrycka de känslor ni vill förmedla.

7

Avsätt pengar

Ha en budget för att kunna annonsera, boosta inlägg och producera innehåll av hög kvalitet. Sponsring är ofta en förutsättning för att kunna synas i flödet hos era målgrupper.

8

Måna om dialogen

Skapa riktlinjer för hur ni bemöter kommentarer och meddelanden. Att snabbt svara era följare visar att ni är tillgängliga och uppmuntrar till engagemang.

9

Utvärdera löpande

Mät och analysera aktiviteterna både kvantitativt och kvalitativt. Genom att ni regelbundet följer upp engagemang och innehåll kan ni vässa er strategi och höja kvaliteten ytterligare.

10

Förnya årligen

Ta ett samlat grepp en gång om året och se över er strategi för sociala medier. Flexibilitet är viktigt eftersom både plattformarna och användarnas beteenden snabbt förändras.