10 tips om storytelling

Genom berättelser skapar vi mening och sammanhang, delar erfarenheter och formar vår identitet. Starka berättelser är viktiga i pr-arbetet. De fyller varumärket med innehåll, stärker kommunikationen och gör att människor minns er.

Läs mer om vårt inspirationsföredrag Så använder ni storytelling och hör gärna av dig till Julia Högberg om du vill ha fler tips.

1

Bestäm syftet

Börja med att slå fast vad ni vill att mottagarna ska veta, känna eller göra. Genom att formulera ett tydligt syfte ger ni riktning åt berättelsen och budskapet.

2

Levandegör värderingar

Använd berättelser för att tydliggöra för mottagarna vilka värderingar ni har och vad de innebär i praktiken. Konkreta exempel hjälper er att undvika floskelfällan.

3

Ge mottagaren en roll

Bygg en berättelse som sätter igång mottagarens fantasi och uppmuntrar till delaktighet. Ett sätt kan vara att inleda med en fråga, ett annat att ge en ledtråd om vad som ska hända sedan.

4

Var personlig

Utgå från egna erfarenheter och beskriv känslor, tankar och reaktioner. Genom att ni använder personliga pronomen som ”jag” och ”vi” får berättelsen en tydlig avsändare.

5

Börja med en händelse

Inled berättelsen med en tydlig händelse, där ni också målande beskriver tiden, platsen och personerna. Detaljrika beskrivningar av konkreta skeenden väcker mottagarens intresse.

6

Tänk dramaturgiskt

Bygg upp berättelsen så att den får en ständig framåtrörelse. Den linjära dramaturgin – ett anslag, en fördjupning, en upplösning och ett avslut – är ofta effektiv.

7

Berätta något oväntat

Behåll mottagarens intresse genom att överraska med en oväntad vändning. När er berättelse plötsligt ändrar riktning får den liv och energi.

8

Skildra konflikter

Berätta om de slitningar och konflikter som uppstår när människor stöter på hinder och utvecklas. Konflikter gör berättelsen trovärdig och intressant.

9

Använd ett enkelt språk

Stryk onödiga ord, undvik facktermer och välj enkla ord framför komplicerade. Med ett enkelt och kärnfullt språk blir berättelsen starkare och tillgänglig för fler.

10

Våga berätta

Lita på den kraft som finns i era egna berättelser om det dagliga arbetet och våga kommunicera dem. En bra start är att göra en inventering av vilka berättelser som finns inom företaget eller organisationen.