20 tips om intervjuer

Framgångsrikt pr-arbete bygger på goda relationer med de journalister och medier som bevakar era ämnesområden. Därför är det viktigt med en positiv grundinställning och att förstå och respektera mediernas roll. Tacka bara i undantagsfall nej till en intervjuförfrågan.

Tveka inte heller att själv kontakta journalister. Genom att långsiktigt bygga goda relationer med journalister blir ni en aktör som kontaktas nästa gång ert ämne är aktuellt. Media ger gärna utrymme åt aktörer med ämneskunskap och ett tydligt budskap.

Läs om våra tjänster inom medieträning och hör gärna av dig till Andreas Rolfer Wrangö om du vill ha fler tips.

När journalisten ringer

1

Anteckna direkt

Ta reda på journalistens namn, varifrån hon eller han ringer och vad intervjun ska handla om.

2

Be att få återkomma

Be som regel att få återkomma inom 15 minuter. Det ger dig tid att samla tankarna och bestämma dig för ett tydligt budskap. Var noga med att alltid ringa tillbaka inom utlovad tid.

3

Är du rätt person?

Fundera över vem som är bäst lämpad att svara utifrån sammanhanget. En expert kanske inte uttrycker sig tillräckligt enkelt för allmänmedia, medan ordförande eller vd kanske saknar den detaljkunskap som fackmedia kräver.

Inför en bokad intervju

4

Tänk igenom målgruppen

Kom ihåg att det inte är journalisten du vill nå utan exempelvis beslutsfattare, kunder, anställda, medlemmar eller aktieägare. ”En bred allmänhet” är oftast inte en tillräckligt avgränsad målgrupp.

5

Bestäm ditt budskap

Bestäm vilket ditt huvudbudskap är. Utgå gärna från de här frågorna: Vad är samhällsproblemet? Vilken är lösningen? Vad är det konkreta förslaget?

6

Gör en testintervju

Låt gärna en kollega genomföra en testintervju, särskilt om det handlar om radio eller tv.

7

Välj en lämplig plats

Att vara ”ute i verkligheten” kan ge en bättre bild än att träffas på kontoret, särskilt om ni är i en miljö som illustrerar intervjuns tema.

8

Ha med en observatör

Överväg gärna att ha med någon som observerar intervjun. Efteråt kan denna person ge dig återkoppling om vad du gjorde bra och vad du kan göra bättre nästa gång.

Under intervjun

9

Visa vad du brinner för

Försök alltid att börja med huvudbudskapet. Återkom gärna till ditt budskap flera gånger under intervjun, men utan att upprepa det ordagrant.

10

Bli inte ett "intervjuoffer"

Berätta gärna för journalisten redan under kallpratet om vad du tycker är viktigt att få sagt. Se frågorna som inbjudningar att framföra ditt budskap. Det är din intervju lika mycket som det är journalistens.

11

Prata enkelt

Prata sakta och enkelt så att mottagarna kan hänga med i ditt resonemang. Detta är särskilt viktigt vid intervjuer i radio och tv, där framförandet spelar stor roll för hur budskapet tas emot.

12

Överskatta inte förkunskaperna

Du kan nästan alltid mer om ämnet än vad journalisten kan. Därför bör du för säkerhets skull förklara resonemang som kan misstolkas och kontrollera att hon eller han hänger med.

13

Köp dig tid

Ibland känns huvudet helt tomt på svar, eller kanske gjorde nervositeten att du inte ens tog in frågan. Vinn tid genom att be journalisten upprepa frågan eller ställ motfrågan ”Hur menar du?”.

14

Ta om i inspelad intervju

Be att få göra en ny tagning om du är missnöjd med ett svar du gett i en inspelad intervju för radio eller tv. Detta önskemål brukar respekteras, såvida du inte är en makthavare som har försagt dig.

15

Undvik "inga kommentarer"

Frasen ”inga kommentarer” väcker misstro och lust att forska vidare. Förklara varför du inte kan svara, eller be att få återkomma.

16

Tala sanning, spekulera inte

En lögn upptäcks ofta och spekulationer blir ofta fel. Prata bara om det du känner till och är säker på. Var inte rädd att svara ”jag vet inte”.

17

Slappna inte av för tidigt

Intervjun är inte över förrän du och journalisten har skilts åt, så prata inte ”off the record” när inspelningen är avslutad.

Efter intervjun

18

Be att få läsa citat

Du kan få läsa eller höra de citat som en skrivande journalist tänker använda. Utnyttja den möjligheten om det känns befogat, men undvik att peta i formuleringar om det inte är rena felaktigheter.

19

Undvik negativ återkoppling

Om artikeln innehöll sakfel eller vinklades till er nackdel: Låt någon utomstående bedöma om det är värt att påpeka detta för journalisten. Ofta är skadan mindre än du själv bedömer.

20

Var stolt och inte nöjd

Ha rimliga förväntningar på dig själv. Att bli intervjuad i media är en ovan situation för de allra flesta. För att bli en trygg och tydlig talesperson behöver de flesta öva ganska mycket.