Sju skäl att delta i samhällsdebatten

Sju av tio svenskar, 70 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten. Det visar en Sifoundersökning beställd av oss på Westander. Varför är det egentligen viktigt för ett företag att delta i debatten? Vi brukar framhålla sju skäl som kombinerar affärs- och samhällsnytta.

Affärsnytta

1

Bygger varumärket

Deltagande i samhällsdebatten är den ultimata varumärkesbyggaren. Det har högre trovärdighet än betald annonsplats, är mer kostnadseffektivt och skapar mer förtroende. Att ta ställning externt uppmuntrar dessutom till ansvarstagande internt och minskar risken för förtroendekriser.

2

Stärker företagskulturen

Ett företag som deltar i debatten tvingas reflektera kring hur verksamheten bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det stärker företagskulturen. Som anställda känner vi engagemang och stolthet när vi upplever oss som del av ett sammanhang.

3

Fördjupar kundrelationer

Engagerade och stolta medarbetare skapar ökad kundnytta och fördjupade kundrelationer. Som kunder betalar vi gärna mer till företag som kombinerar hög kvalitet med uttalade ambitioner att bidra till en positiv samhällsutveckling.

4

Skapar nya affärsmöjligheter

Genom att delta i debatten kan företaget få nya perspektiv, höja sin kompetens och knyta värdefulla externa kontakter. Stora samhällsutmaningar, som klimatkrisen och integrationen, innebär också nya affärsmöjligheter.

5

Blir en mer attraktiv arbetsgivare

Ett företag som tydliggör sitt samhällsengagemang genom att delta i debatten upplevs av många som en mer sympatisk arbetsgivare. Företaget kan enklare rekrytera rätt personer och behåller medarbetarna längre.

Samhällsnytta

6

Bättre politiska beslutsunderlag

När ett företag tar ställning i samhällsfrågor med en tydlig koppling till den egna verksamheten så välkomnas detta av politikerna. Företaget kan med sin expertis bidra med information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag.

7

Ökat samhällsengagemang

Företag består av människor, som när de deltar i debatten inte kan undgå att bli engagerade. Samhällsengagerade människor tänker mer långsiktigt, får ökad kunskap och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.