Årets samhällsnytta

Gemensamt för oss som jobbar på Westander är att vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling. För att årligen påminna både oss själva och våra kunder om den samhällsnytta vi tillsammans bidrar med delar vi ut en utmärkelse till de av byråns kunder som särskilt har bidragit med samhällsnytta under det gångna året.

Till Årets samhällsnytta 2020 nominerade kundansvariga på byrån i samråd med uppdragsgivaren. Bland de inkomna nomineringarna röstade byråns konsulter fram tio finalister. En jury har utsett uppdragen på första, andra och tredje plats.

Juryn bestod av Hanna Berheim Brudin, kommunikationschef på Naturskyddsföreningen, och Kristoffer Housset, kommunikationschef på Amnesty Sverige. Båda är tidigare affärsområdeschefer på Westander. Juryns ordförande var Johanna Look, byråchef på Westander.

Vinnarna presenterades vid en prisutdelning den 11 december. Läs pressmeddelandet här.

Första plats: Bris
Kundansvarigs nominering: Bris vill stärka barnens rättigheter. Genom att kartlägga kommunernas implementering av den nya Barnkonventionslagen kunde Bris blottlägga brister och hjälpa kommunerna att förbättra barnrättsarbetet.

Juryns motivering: Att Barnkonventionen nu är svensk lag får inte barnrättsorganisationen Bris att slappna av. De fortsätter sitt påverkansarbete med full kraft, nu för att få kommunerna att implementera lagen, trots – eller just för – att pandemin påverkar alla kommunala verksamheter.

Kontaktpersoner: Emma Bennwik, påverkansansvarig på Bris, Anna Holmqvist, enhetschef för kommunikation och påverkan på Bris och Maria Pia Cabero, pressansvarig på Bris
​Arbetsgrupp på Westander: Karin Malmström (kundansvarig) och Mattias Falk

Andra plats: Moderna Försäkringar
Kundansvarigs nominering: Moderna Försäkringar är det första försäkringsbolaget som erkänner förlossningsskador. Genom Mammastygn har de opinionsbildat för bättre förlossningsvård på sociala medier bland annat via influencers.

Juryns motivering: Med satsningen Mammastygn lyfter försäkringsbolaget Moderna Försäkringar upp förlossningsskador på agendan och stärker förlösta kvinnor. Ett privat och känsligt problem blir till modig och konkret opinionsbildning som fått fint genomslag i flera kanaler.

Kontaktperson: Eva Jarnhäll, talesperson Mammastygn
Arbetsgrupp på Westander: Mikael Persson (kundansvarig), Linnea Sandström Lange och Monica Lundbom

Tredje plats: Ragn-Sells
Kundansvarigs nominering: Vår konsumtion står för nästan hälften av klimatutsläppen. Lösningen är cirkulär ekonomi, där Ragn-Sells driver på som tankeledare genom att erbjuda lösningar och göra stora utmaningar begripliga.

Juryns motivering: Ragn-Sells har gjort en rejäl förflyttning från sophämtare till återvinningsföretag med cirkulära ambitioner. I dag agerar de tankeledare på ett sätt som både bidrar till att sätta cirkulär ekonomi på agendan och inspirerar fler företag att delta i samhällsdebatten.

Kontaktpersoner: Cecilia Zarbell, kommunikationschef på Ragn-Sells och Pär Larshans, hållbarhetschef på Ragn-Sells
Arbetsgrupp på Westander: Anders Wennerstrand (kundansvarig), Nils Grunditz, Katalin Herngren Bachry, Marie Hemberg och Jacob Risberg

Övriga nominerade

Asket
Asket vill öka medvetenheten om kläders klimatpåverkan. Startupföretaget arbetar för ökad transparens i modebranschen och för hårdare granskning av modeföretagens hållbarhetslöften.

Autism- och Aspergerförbundet
Bara hälften av alla 23 000 skolbarn med autism fick bättre stöd i skolan efter sin diagnos. Autism- och Aspergerförbundet opinionsbildar för att alla barn ska få rätt anpassningar och stöd.

Modvion
Modvion bygger vindkraftstorn av laminerat trä. Företaget opinionsbildar för att fler ska känna till fördelarna med att bygga i trä och för att hjälpa vindkraftsbranschen att bli helt klimatneutral.

Nätverket Vindkraftens klimatnytta
Nätverket Vindkraftens klimatnytta vill göra vindkraft till en prioriterad klimatfråga. De bidrar med argument och underlag som tydliggör den stora samhälls- och klimatnyttan med en utbyggd vindkraft.

Sveriges a-kassor
Sveriges a-kassor skapar trygghet för individer på arbetsmarknaden. Under ett utmanande år har det därför varit extra viktigt att nå ut med budskapet: A-kassan måste bli tillgänglig för fler.

Svensk Exportkredit (SEK)
Svensk Exportkredit finansierar exportindustrins gröna omställning. Omställning kommer att vara avgörande för att Sverige ska lyckas med sitt åtagande i Parisavtalet.

Teknikföretagen
Teknikföretagen vill visa vad som krävs för att klara klimatmålen och elektrifiera Sverige. Med rapporten ”Vägen mot elektrifiering” har Teknikföretagen bidragit till debatten om klimatomställningen.

Här kan du läsa om dessa uppdrag samt våra andra pågående lobbyuppdrag och långsiktiga samarbeten.

Vill du veta mer?

Frida Blom