10 tips inför lågkonjunkturen

Dagensmedia.se den 26 september 2018

Vill du att din byrå ska vara väl förberedd när lågkonjunkturen kommer? Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander, delar med sig av tio praktiska tips.

Konjunkturinstitutet menar att den svenska högkonjunkturen kulminerar 2018 och många ekonomer ser risker för en ny lågkonjunktur under de närmaste åren. Här är tio tips om hur kommunikationsbyrån kan förbereda sig inför och hantera nästa lågkonjunktur.

1. Jobba mindre
Motarbeta en osund övertidskultur under högkonjunkturen och satsa på kvalitet framför kvantitet. Det är bra för de anställda och långsiktigt bättre även för kunderna.

2. Höj timpriset
Om er byrå inte redan har hunnit höja timpriset så gör det nu på konjunkturtoppen. Genom att ta mer betalt skapar ni utrymme för lönehöjningar till kompetenta och engagerade medarbetare.

3. Säg nej till gratisjobb
Följ pitchrekommendationerna och tacka nej till arvodeslöst kreativt arbete. Den byrå som jobbar gratis på toppen av högkonjunkturen sänder inga kvalitetssignaler.

4. Använd Årets Byrå
Delta i kundundersökningen Årets Byrå och se den som ett förändringsinstrument. Lyssna på kunderna, förändra era arbetsmetoder och höj kvaliteten på era tjänster.

5. Genomför medarbetarundersökningar
Involvera alla anställda i förändringsarbetet genom årliga medarbetarundersökningar. Följ alltid upp enkätresultaten genom att redovisa beslut och åtgärder.

6. Satsa på personalen
Signalera långsiktighet under lågkonjunkturen genom att investera i personalens behov av internutbildning och gemensamma aktiviteter. Välj bort den påkostade konferensresan.

7. Inför vinstdelning
Introducera ett kollektivt bonussystem, lika för alla anställda, kopplat till resultatet. Det uppmuntrar till lagarbete, skapar lönsamhetsfokus och sänder positiva signaler för framtiden.

8. Redovisa resultaten
Kör med öppna kort och redovisa ekonomiska resultat kontinuerligt. När era branschkollegor går i konkurs ökar medarbetarnas oro och behovet av öppen redovisning.

9. Profilera byrån
Involvera de medarbetare som får mer tid över i byråns egen varumärkesprofilering. Ta fram en handlingsplan med bland annat syfte, målgrupper, budskap och möjliga pr-aktiviteter.

10. Välj arbetsglädje
Ta bara uppdrag som ni vet att ni är bra på och själva sympatiserar med. Fall inte för lågkonjunkturens frestelse att börja jobba med tvivelaktiga uppdrag.

Patrik Westander, vd på Westander

Debattartiklar 2018

Visa fler