Almedalens öppna lobbying bör bli norm

Sydsvenska Dagbladet den 10 juli 2006

Almedalsveckans debatter och oväntade möten blir alltid en rörig blandning av både lyckade och mindre lyckade försök att påverka politiska beslut. Arrangemanget är en politisk cirkus, men dess öppenhet förtjänar beröm. Ju fler idéer som möts i politikens smältdegel, desto mångsidigare blir samhällsdebatten. Ju fler som lobbar öppet, desto bättre blir underlaget för kloka politiska beslut.

Många upplever att det är svårt att göra sig hörd och påverka massmedias och politikers fulltecknade agenda. Men första veckan i juli är ett lysande tillfälle för den som vill få en utbildning på området – Almedalsveckan i Visby. Där erbjuds mängder av tillfällen att studera både framgångsrik lågbudgetpåverkan och glittrigt påkostade pr-floppar.

Under Almedalsveckan är politiker och andra beslutsfattare tillgängliga och de flesta som är där för att påverka fullt synliga. Och trots en på sätt och vis karikatyrartad tillställning med ett kaotiskt larm av olika budskap, blir det ofta tydligt att den lilla konsumentorganisationen kan synas och höras minst lika bra som det multinationella storföretaget, att folkhälsans företrädare kan uppmärksammas lika väl som tobaksbolaget.

Politisk påverkan, lobbying, har en fått en negativ klang i Sverige. Lobbying likställs med ”manipulation” och är något man ”misstänks för”. Tyvärr är bilden inte helt oriktig. Till skillnad från EU-parlamentet och USA:s kongress ställer Sverige inga krav på öppenhet och registrering av lobbyister. Det betyder att mindre nogräknade lobbyister och pr-byråer kan agera i hemlighet och leverera sina uppdragsgivares budskap utan att ange vem som är avsändare. Politiker, myndigheter, media och andra riskerar därmed att föras bakom ljuset av intressen som de aldrig ser skymten av.

Lösningen på detta problem är inte att försöka avskaffa lobbyismen. Tvärtom bör fler uppmuntras att lobba öppet. Ju fler som öppet ställer sin specialistkompetens till politikernas förfogande, desto bättre blir underlaget för kloka politiska beslut. Däremot är den lobbyingkultur som handlar om att påverka utan att synas ett demokratiskt problem. Om pr-branschen fortsätter värna rätten att sälja politisk påverkan till intressen som inte vill synas själva, då är det vår bestämda uppfattning att lagstiftning bör övervägas även i Sverige.

Intresseorganisationer med begränsade resurser behöver dessbättre inte anlita professionella lobbyister för att påverka politiska beslut. Goda argument och ett stort engagemang är viktigare än en tjock plånbok. Trots att Almedalsveckans politiska soppa kan framstå som väl tjock och koncentrerad, förtjänar arrangemangets öppenhet att upphöjas till norm för all lobbying, året runt!

Henrik Westander
Eva Corp
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2006