Almedalsveckans öppna ridå borde vara norm för lobbying

Helsingborgs Dagblad den 30 juni 2005

Almedalsveckan är ett unikt tillfälle att för öppen ridå få se hur lobbying bedrivs. Alla som vill påverka politiken bör bege sig dit för att dra lärdomar av andras framgångar och misstag. Veckans öppenhet bör upphöjas till norm.

Den tredje juli börjar årets största politiska cirkus, Almedalsveckan i Visby. Det är en tummelplats för politiker, organisationer, tyckare och lobbyister. Medias rapportering är ofta ironisk och lite överlägsen – trots att samma journalister som raljerar över ”åsiktsmarknaden” ofta själva med god aptit tuggar i sig såväl snittar som politiska utspel.

Almedalsveckan förtjänar bättre. Det öppna sättet att torgföra idéer möjliggör både sakliga analyser och många spännande, oväntade möten.

Vi tror att många – såväl enskilda medborgare som organisationer och företag – upplever att det är mycket svårt att göra sig hörda, synas och påverka massmedias och politikers fulltecknade agenda. I den hårdnande kampen om det mediala utrymmet skruvas tonläget upp alltmer, utspelen kommer i allt större utsträckning från informationsavdelningar och pr-byråer och allt mindre från gräsrötter och folkrörelser.

Under Almedalsveckan blir detta nästan smärtsamt tydligt – inte ens de stora partierna eller folkrörelseorganisationerna har fotfolket med sig när de intar Almedalens scener.

Men samtidigt är Almedalens uttryckssätt en del av lösningen. Till skillnad från resten av året kan nämligen alla som så önskar placera sig mitt i den politiska hetluften under denna vecka, eftersom de flesta programpunkter är öppna för allmänheten, utan deltagaravgift eller särskilda krav på förkunskaper.

Under Almedalsveckan är politiker och andra beslutsfattare tillgängliga och varje budskap har en tydlig avsändare. I Almedalens väldiga brus av händelser kan den lilla människorättsorganisationen sticka ut lika effektivt som den multinationella livsmedelsjätten, folkhälsans företrädare lika väl som tobaksbolagets. Där är det inte de ekonomiska resurserna som fäller avgörandet – när spelet sker öppet är goda argument framförda av trovärdiga avsändare minst lika starka trumfkort. Därför borde Almedalsveckans öppna ridå vara norm för all lobbying, året runt.

EU-parlamentet och USA:s kongress omgärdas av krav på öppenhet och registrering av lobbyister, medan Sverige fortfarande saknar motsvarande regler. Här opererar lobbyister och pr-byråer fritt utifrån de utgångspunkter de själva väljer – många med den uttalade principen att deras engagemang sker i hemlighet, där uppdragsgivarna inte behöver ge sig till känna. Vi tror att det är en ohållbar situation som i sin förlängning riskerar att urholka förtroendet för såväl pr-branschen som för politik och media.

Det bästa vore om den svenska pr-branschen istället frivilligt kunde reglera sin egen verksamhet, med öppen redovisning av alla pågående lobbyuppdrag, så att politiker, journalister och andra vet vilka intressen vi lobbyister företräder. Men om pr-branschen fortsätter att värna rätten till dold lobbying och accepterar uppdragsgivare som vill köpa till sig inflytande utan att själva synas är det vår bestämda uppfattning att lagstiftning bör övervägas.

Fler behöver lära sig hur man påverkar politiska beslut. Almedalsveckan är ett bra tillfälle att studera framgångsrik lågbudgetpåverkan, påkostade pr-floppar och hur det går till när alla journalister plötsligt börjar skriva om samma sak. Ju fler som lobbar öppet, desto bättre för demokratin!

Eva Corp
Therese Björk
Mattias Goldmann
Jean-Daniel Maurin
Olle Schubert
Birger Östberg
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2005