Berätta om nyhetsvärderingen

Dagensmedia.se den 5 februari 2010

”Journalisterna nära förlora mot pr-konsulterna” är rubriken på Martin Schoris krönika på Dagensmedia.se. Pr-konsulten Nils Holmlöv på Lewis PR tycker i en replik inte alls att detta är ett problem, för ” i pr-konsultens vardag handlar det aldrig om att ljuga eller manipulera verkligheten”. Men hur många har egentligen råd att anlita en pr-byrå?

Visst är det ett demokratiskt problem att många upplever att de har svårt att göra sig hörda och påverka massmedias och den politiska debattens fulltecknade agenda. Utspelen kommer i allt större utsträckning från professionella avsändare – informationsavdelningar och deras pr-byråer – och allt mindre från gräsrötter och resurssvaga folkrörelser.

Vad är det som håller på att hända? Tre trender samverkar:

För det första har den ökade öppenheten i politiken och mediesektorns snabba tillväxt lett till en maktförskjutning i samhället till mediernas fördel. För många politiker speglar tidningar, tv och radio verkligheten och det som inte finns i medierna blir inte prioriterat.

För det andra ska det ökade medieutrymmet fyllas allt snabbare och under stor kostnadspress, vilket gjort att tempot ökat på nedbantade nyhetsredaktioner. Reflektion och källkritik riskerar att rationaliseras bort.

För det tredje har de professionella avsändarna blivit allt fler. Ett ständigt ökande antal informatörer och pr-konsulter påverkar aktivt vad som blir nyheter, hur det blir nyheter och när det blir nyheter.

Det finns några kritiska frågor som vi alla bör ställa oss, i synnerhet ett valår: Vilka röster och åsikter går vi miste om när vi läser, tittar eller lyssnar på nyheter? Varför lobbar ingen för ensamstående mammor? Kan man köpa publicitet och politisk påverkan för pengar?

I stället för att tro sig kunna leverera sanningar, borde medierna bidra till att sprida kunskap och kritisk medvetenhet om sig själva. Det gör Martin Schori i sin krönika om pr-konsulternas ökade inflytande. Krönikan påminner oss också om den i vardagen kanske viktigaste frågan: Vem vinner på att detta blev en nyhet?

Vi menar att journalistiken har ett viktigt demokratiskt uppdrag att ge alla, inte bara dem som har råd att anlita pr-konsulter, tillgång till kunskapen om hur man via medierna kan påverka den politiska makten. I stället för att enbart kräva andras öppenhet och samtidigt tillämpa egen slutenhet, borde medierna därför öppna dörrarna på vid gavel och berätta för allmänheten hur nyhetsvärderingen går till.

Även pr-branschen har ett samhällsansvar. Vi drar vårt strå till stacken genom att varje år ge ut en ny upplaga av Westanders pr-handbok och dela ut den gratis.

På liknande sätt borde medierna bidra till att sprida kunskap om sitt arbete bakom kulisserna. Köksveckan i all ära, men en bra blogg om nyhetsvärderingen på Dagens Medias redaktion skulle inspirera till debatt och kanske sätta en ny standard för redaktionell öppenhet.

Maria Hazard, projektledare Westanders pr-handbok
Patrik Westander, vd pr-byrån Westander

Debattartiklar 2010

Visa fler