Berätta om nyhetsvärderingen

Dagens Media den 16 november 2005

Dagens Media har börjat blogga om livet på redaktionen. Tyvärr handlar bloggen hittills mest om triviala ting som inköp av nya stövlar och bråk kring soptömning. Men tänk så spännande det skulle kunna bli om Dagens Media istället vågade berätta om hur nyhetsvärderingen går till i det ständiga brus som omger en redaktion.

Mediesektorns snabba tillväxt och den ökade öppenheten i politiken har lett till en maktförskjutning i samhället till mediernas fördel. Det som inte rapporteras i medierna existerar knappt i den politiska debatten. Därför måste också resurssvaga aktörer och allmänheten, inte bara professionella opinionsbildare, få veta hur man ska agera för att få genomslag i media.

Medierna borde öppna de egna dörrarna på vid gavel och berätta för allmänheten hur nyhetsvärderingen går till. Som det nu är tillämpar man slutenhet för egen del och kräver öppenhet av alla andra.

En bra blogg om nyhetsvärderingen på Dagens Medias redaktion skulle inspirera till debatt och kanske sätta en ny standard för redaktionell öppenhet.

Patrik Westander
vd, Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2005