Börja med att redovisa de egna lobbyinguppdragen

Dagensmedia.se den 3 maj 2013

På DN Debatt skriver i dag Johan Rönn, vd för pr-byrån Angselius Rönn, om pr-branschens hemlighetsmakeri kring lobbyinguppdragen. ”Detta borde vi göra något åt” skriver han, samtidigt som hans egen pr-byrå fortsätter att lobba ”för flera privata företag och för en bred folkrörelse”. Och detta utan att öppet redovisa vilka kunderna är.

När det gäller pr-branschens lobbyverksamhet är det inte rimligt med en attityd som säger att ”någon måste ta ansvar, men denna någon är inte jag”. Pr-byråer som jobbar med lobbying, det vill säga påverkan av politiska beslut, har alla ett särskilt ansvar för att respektera och värna om den öppna demokratiska processen. Därför tillämpar vi på Westander självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dold uppdragsgivare.

Pr-branschens slutenhet är ett demokratiproblem. Aktörer som inte själva vill synas anlitar i dag pr-byråer för att påverka politiska beslut. Pr-konsulterna kan då leverera uppdragsgivarens budskap, på egen hand eller via mellanhänder, utan att ange vem som har betalat och därmed är den egentliga avsändaren.

Lobbying med dold uppdragsgivare kan vilseleda opinioner och ge politiker felaktiga beslutsunderlag. På Westander verkar vi därför aktivt för att berörda parter ska få veta vem eller vilka som står bakom det lobbyingarbete vi bedriver. En offentlig redovisning av uppdragsgivare möjliggör insyn och medial granskning av den professionella lobbyverksamheten.

Westander tillämpar tre konkreta förhållningsregler, som i flera avseenden är mer långtgående än pr-branschföreningen Precis etiska regelverk:

1. Vi redovisar alltid våra pågående lobbyinguppdrag på vår hemsida.

2. Vi berättar alltid vem eller vilka vi företräder då vi kontaktar en tredje part – till exempel en journalist eller en beslutsfattare – i syfte att påverka denna tredje part.

3. Vi tar avstånd från falska gräsrotskampanjer, exempelvis användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier.

Westanders självpåtagna öppenhetskrav går så långt i balansen mellan öppenhet och integritet som vi bedömer att en branschgemensam självreglering eller eventuell lagstiftning borde gå. Samtidigt som öppenhetskraven motverkar lobbying med dold uppdragsgivare är det viktigt att de värnar om rätten att fritt bilda opinion, ta politikerkontakter och påverka politiska beslut.

Det är inte rimligt att som vd för en pr-byrå frånskriva sig eget ansvar och hänvisa till att uppdragsgivarna inte vill berätta. Om en kund av något skäl vill mörka sin lobbying, måste pr-byrån ha ryggrad nog att backa ur samarbetet.

Annika Hiltunen, aktiv (M)
Birger Östberg, tidigare (V)
Claes Nordmark, aktiv (S)
Ellen Einebrant, aktiv (KD)
Mikael Persson, tidigare (FP)
Sofi Klang, tidigare (MP)
Samtliga konsulter på pr-byrån Westander

Debattartiklar 2013