Börja med att redovisa de egna uppdragsgivarna

DN.se den 4 juli 2012

Vi är överens med förre statsvetarprofessorn Olof Petersson (DN Debatt 3/7) om att de etiska normer som pr-branschen har i dag inte är tillräckliga. I branschföreningen Precis normsamling finns exempelvis inget som helst krav på att pr-byråer som arbetar med påverkan av politiska beslut öppet ska redovisa sina pågående lobbyinguppdrag.

Men Olof Petersson har alla möjligheter att föregå med gott exempel. Han är numera knuten till Gullers Grupp, en av landets största pr-byråer. Olof Petersson och Gullers bör i enlighet med hans argumentation öppet redovisa vilka uppdragsgivare de bedriver lobbying för. Varför vänta?

En offentlig redovisning av uppdragsgivare möjliggör insyn och medial granskning av den professionella lobbyverksamheten. Budskap med dolda avsändare är ett demokratiskt otyg som kan vilseleda opinioner och ge politiker felaktiga beslutsunderlag. Sorgligt nog har motståndet mot en sådan öppenhet hittills varit i det närmaste kompakt från Gullers och branschens andra stora pr-byråer.

I avsaknad av en branschgemensam uppförandekod tillämpar vi på pr-byrån Westander sedan mer än tio år tillbaka självpåtagna öppenhetskrav. Vårt mest grundläggande öppenhetskrav är detta: Vi redovisar alltid Westanders pågående lobbyinguppdrag på vår egen webbplats.

För den som på allvar vill motverka hemlighetsmakeri och underlätta en granskning av processerna bakom politiska beslut finns det alltså ingen anledning att vänta på branschgemensamma regler.

Årets Almedalsvecka pågår för fullt, och pr-byråerna arbetar för högtryck med att hjälpa sina uppdragsgivare att påverka de politiska beslutsfattarna på Visbys gator och torg. Vi ser fram emot att Olof Petersson och Gullers redan nu på sin webbplats öppet redovisar sina pågående lobbyinguppdrag.

Birger Östberg
Frida Blom
Pr-konsulter, Westander

Debattartiklar 2012