Bygg en lönsam snällhetskultur

Sundsvalls Tidning den 28 december 2015

Betydelsen av snällhet är underskattad på många arbetsplatser. Detta hänger samman med en trist utveckling där begreppen snällism och snällhetskultur har blivit negativt laddade. Vi är tvärtom övertygade om att det är effektivt och lönsamt att systematiskt bygga en snällhetskultur på arbetsplatsen.

Snällhet är inte en personlig egenskap. Det handlar inte om mesighet, kravlöshet eller konflikträdsla. Snällhet handlar om att vilja andra väl. Det är ett aktivt val av förhållningssätt och tydligt handlingsorienterat.

Det finns tre goda argument för en enskild medarbetare att bidra till att bygga en snällhetskultur på arbetsplatsen: De flesta människor behandlar dig som du behandlar dem. Din egen självkänsla ökar när du vill andra väl. Och du får en bättre arbetsplats.

Organisationsforskning kring de nya kunskapsföretagen lyfter fram fördelarna med en snällhetskultur. En ökad trygghet i fördjupade samarbeten innebär bland annat att vi vågar göra bort oss inför varandra. När medarbetarna känner tillit och är hjälpsamma mot varandra blir samarbetet mer effektivt, kreativiteten ökar och kvaliteten blir högre.

Detta är en självförstärkande process där ökad tillit leder till förbättrat samarbete och ännu mer osjälviskt agerande. Vad kan då en enskild medarbetare göra för att stärka snällhetskulturen på arbetsplatsen? Här är tre praktiska tips:

1. Säg hej till alla
Hälsa på dina kollegor när ni träffas första gången under dagen. När alla pratar med varandra ökar tilliten, samhörigheten och kunskapen om kollegornas kompetens.

2. Visa ditt engagemang
Visa ditt personliga engagemang när du har en diskussion eller ett möte med en kollega. Entusiasm smittar och ditt bidrag kan ge kollegan kraft att genomföra sin idé.

3. Ge mycket beröm
Slösa med beröm när kollegorna har gjort något bra. På en välfungerande arbetsplats får medarbetarna höra minst fem gånger så många positiva kommentarer som kritik.

Företag med snällhetskultur kan ta mer betalt för sina tjänster, enklare rekrytera rätt personer och behålla medarbetarna längre. Alla tjänar på att 2016 blir året då snällheten får återupprättelse på arbetsplatsen.

Johanna Look
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2015

Visa fler