”Byråbranschens anställda riskerar att bli fattigpensionärer”

Dagensmedia.se den 27 september 2011

Byråer utan kollektivavtal måste ta sitt arbetsgivaransvar och göra inbetalningar till de anställdas tjänstepension. Annars riskerar vi att få en framtida generation av fattigpensionärer. Det skriver Johanna Look och Patrik Westander på pr-byrån Westander.

Den 27 september infaller Tjänstepensionens dag för första gången, en dag då strålkastarljuset riktas mot tjänstepensionens betydelse för vår ekonomiska trygghet. Det är arbetsgivarna som betalar tjänstepensionen och för många företagsledare i kommunikationsbranschen är dagen ett bra tillfälle att fundera över arbetsgivaransvaret.

Sveriges arbetsgivare betalar årligen totalt cirka 60 miljarder i tjänstepension till sina anställda. Tjänstepensionen läggs till den allmänna pensionen och utgör en allt viktigare del av den framtida pensionen. En genomsnittlig pensionssparare med den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP får exempelvis cirka 5 500 kronor per månad i tjänstepension.

Nio av tio yrkesarbetande svenskar har i dag någon form av tjänstepension, men förmånen är inte alls lika vanligt förekommande i byråbranschen. I rapporten ”Den pensionslösa generationen” pekade tjänstepensionsföretaget Alecta häromåret ut unga personer i konsultbranscherna som de stora pensionsförlorarna. Rapporten lyfte fram reklambranschen som ett exempel på en bransch där tjänstepension ofta saknas.

Många har ingen aning om hur låg den allmänna pensionen är. OECD har beräknat att den genomsnittliga svenska pensionen för en tjänsteman som går i pension 2053 blir knappt 54 procent av inkomsten året före pensioneringen. EU-kommissionen har beräknat ett ungefär motsvarande svenskt typfall och uppskattar att pensionen bara blir 52 procent av slutlönen.

Det bör noteras att de dystra beräkningarna ovan inkluderar tjänstepensionen ITP. För den som saknar tjänstepension blir pensionen ännu lägre. Många av byråbranschens anställda riskerar alltså att bli fattigpensionärer, med mindre än halva lönen i allmän pension!

På pr-byrån Westander ser vi tjänstepensionen som ett viktigt arbetsgivaransvar. Redan från starten år 2000 har vi betalat tjänstepension motsvarande 10 procent av lönen. Tidigare i år tecknade vi dessutom hängavtal med Jusek, vilket innebar att våra anställda fick tillgång till den kollektivavtalade tjänstepensionen ITP.

I Westanders samarbete med tjänstepensionsföretaget Collectum har vi fått upp ögonen för hur effektivt Svenskt Näringsliv och fackförbunden har förhandlat ner de avgifter som försäkringsbolagen tar ut för de privatanställdas tjänstepension. Med en lika stor pensionsavsättning får våra anställda nu mer pengar kvar till pensionen.

Men det viktiga är inte vilken tjänstepensionslösning en arbetsgivare väljer, utan att man tar sitt ansvar och överhuvudtaget gör inbetalningar till de anställdas tjänstepension. Annars riskerar en stor grupp av framför allt unga människor att bli en framtida generation av fattigpensionärer. På ekonomisajten Placera.nu formulerar riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng, Moderaternas representant i Pensionsgruppen, vad som krävs för att motverka detta:

”Jag tror vi alla har ett ansvar att se till att denna fråga blir känd av den stora allmänheten. Frågan bör tas upp i ljuset, i massmedia och på andra sätt. Om det för en ungdom är lika naturligt att fråga om tjänstepensionen som om lönen, så är det inte lika enkelt för arbetsgivaren att strunta i denna.”

Johanna Look
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2011