Dags att höja reallönerna

Dagens Opinion den 18 oktober 2011

Den genomsnittliga byråintäkten per anställd har varit oförändrad under de tio senaste åren. Nu är det hög tid att byråbranschen bryter den stagnerande produktivitetsutvecklingen och skapar utrymme för höjda reallöner, skriver Veronica Norton och Patrik Westander på pr-byrån Westander.

Sveriges Kommunikationsbyråer presenterade i förra veckan rapporten Byråbranschen 2010. Branschanalytikern Clas Collins årliga analys är utan tvekan den bästa branschanalys vi har, inte minst för att den lyfter fram betydelsen av produktivitetsmåttet byråintäkt per anställd.

”Byråerna slår produktivitetsrekord” rapporterar Dagensmedia.se, samtidigt som Resume.se skriver att ”tittar man på byråintäkten per anställd så blev 2010 ett rekordår”. Tyvärr är detta en sanning med modifikation, eftersom rapportens redovisning av byråintäkt per anställd inte är inflationsjusterad.

Trots att den svenska ekonomin präglades av en mycket stark ekonomisk återhämtning under 2010, med en BNP-tillväxt på exceptionella 5,6 procent, var den genomsnittliga byråintäkten per anställd bara 1 079 tkr. Det innebär, uttryckt i fasta priser (KPI), en minskning jämfört med exempelvis 1998 då intäkten var 1 088 tkr per anställd.

Den stagnerande produktivitetsutvecklingen blir ännu tydligare när de senaste femton åren redovisas i femårsperioder (fasta priser, KPI, referensår 2010):
1996-2000: 1 082 tkr
2001-2005: 1 064 tkr
2006-2010: 1 084 tkr

Eftersom byråintäkten per anställd i fasta priser har varit oförändrad sedan millennieskiftet, har det inte funnits något som helst utrymme för byråerna att höja de anställdas reallöner utan att underminera lönsamheten. Konsekvenserna av detta blir alltmer tydliga.

Undersökningsföretaget Regis årliga medarbetarstudie inom kommunikationsbranschen visar på ett omfattande lönemissnöje. Frågan om ”lön och övriga förmåner” har två år i rad fått det allra lägsta genomsnittsbetyget av samtliga 25 frågor.

För att attrahera högt kvalificerade personer måste kommunikationsbyråerna kunna erbjuda en långsiktig reallöneutveckling, byggd på ökad produktivitet. Byråbranschen klarar sig allt sämre i höglönekonkurrensen med andra kunskapsbranscher. En managementkonsult drar ofta in 2-3 gånger så mycket som en pr-konsult.

Kommunikationsbyråerna behöver nu vidta tre åtgärder för höjda reallöner:
• Höja timpriserna generellt
• Ta avstånd från prisdumping i offentliga upphandlingar
• Tacka nej till upphandlingar som inte följer de nya pitchrekommendationerna

På pr-byrån Westander tillämpar vi ett enhetligt och öppet redovisat timpris på 1 800 kronor exklusive moms. Sedan flera år tackar vi nej till alla upphandlingar där vi förväntas arbeta arvodeslöst. Det gör vi av respekt mot både våra anställda och alla våra befintliga uppdragsgivare.

Westander har valt bort att delta i den kortsiktiga priskonkurrensen och konkurrerar i stället långsiktigt med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Genom att successivt öka byråintäkten per anställd kan hela byråbranschen skapa utrymme för både reallöneutveckling och god lönsamhet.

Veronica Norton
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2011