Dags för ny strategi mot främlingsfientlighet

Sydsvenskan den 10 februari 2016

För att regeringens utlovade offensiv mot främlingsfientlighet ska lyckas krävs en ny strategi som visar hur invandring gör Sverige till ett bättre land för oss alla. Rasismanklagelser gentemot Sverigedemokraterna är helt verkningslösa, skriver Frida Blom och Kristoffer Housset från pr-byrån Westander.

Stefan Löfven och Åsa Romson utlovade nyligen en offensiv mot rasism och främlingsfientlighet. Det är ett viktigt och lovvärt initiativ. För att arbetet ska lyckas krävs en ny strategi som bygger på aktiv opinionsbildning om hur invandring gör Sverige till ett bättre land.

Mycket av den opinionsbildning som bedrivs i dag handlar om att peka finger mot personer med främlingsfientliga åsikter. Men det går inte att få någon att lyssna om man inleder samtalet med att markera sitt förakt. Därför är olika former av rasismanklagelser mot Sverigedemokraterna (SD) helt verkningslösa. När rasismen i SD exponerats i olika mediegranskningar eller kampanjer så tenderar opinionsstödet för partiet snarast att öka.

Förklaringen till det är lika enkel som kontroversiell. Främlingsfientliga och rasistiska attityder är mer utbredda i det svenska samhället än vad vi kanske vill inse och återfinns inom alla politiska läger. Medvetna eller omedvetna fördomar om ”de andra” finns i en eller annan utsträckning inom oss alla. Därför har de rasismanklagelser som riktats mot SD ofta fungerat som en röstmagnet.

Av det ska man naturligtvis inte dra slutsatsen att alla människor är potentiella SD-väljare. Men alltför få har insett vilken potential och sprängkraft som finns i SD:s krav på en kraftigt minskad invandring.

SD har i dag lätt att hitta stöd för sina argument i den politiska debatten och mediebevakningen av invandrings- och flyktingfrågor. Där framträder en bild av invandringen som är starkt problemorienterad och kretsar kring frågor som kostnader, arbetslöshet och brottslighet. Detta är också helt centrala teman i den främlingsfientliga argumentationen.

För att minska den främlingsfientlighet som SD hämtar kraft ur behövs därför aktiv opinionsbildning för att förändra den negativa bilden av invandringen. Vi bör prata mer om hur invandringen till Sverige driver på tillväxten och skapar nya jobb. Vi bör också lyfta fram att invandring är det enklaste och mest effektiva sättet att lösa frågan om hur vi ska klara välfärden för en åldrande befolkning i framtiden.

Eller varför inte tala om tillit? Den statsvetenskapliga forskningen visar hur viktigt det är att värna förtroendet människor emellan. Människor kan då lägga sin energi på produktivt samarbete i stället för att lägga tid och kraft på att skydda sig mot att bli lurade. Och Sverige är ett land präglat av mellanmänsklig tillit. Denna tillit hotas nu av främlingsfientliga krafter.

De viktigaste skälen till att hjälpa människor på flykt är så klart humanitära, och många debattörer väljer därför den typen av argument snarare än de rent ekonomiska. Humanitära argument är i sig viktiga att lyfta, men har tyvärr en mycket begränsad opinionsbildande effekt.

Det finns många skäl till varför etnisk och kulturell mångfald gör Sverige till ett bättre land att leva i för oss alla. Vi vill därför uppmana regeringen att ta fram en ny strategi för aktiv opinionsbildning mot främlingsfientlighet, för ett öppet Sverige och för den mellanmänskliga tillit som håller samman vårt samhälle.

Frida Blom
Kristoffer Housset
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2016

Visa fler