Dalarnas företag kan göra världen bättre

Dala-Demokraten den 20 juli 2022

Dalarnas företag skapar stora värden för samhället. Ändå berättar förvånansvärt få hur de gör världen bättre, trots att åtta av tio svenskar tycker det är viktigt att deras arbetsgivare bidrar positivt till samhället. Framgångsrika företag har mycket att vinna på att berätta om allt gott de gör, skriver Sebastian Stjern, expert på företagskommunikation på Westander.

Genom att betala skatt och anställa människor bidrar Dalarnas företag till vår gemensamma välfärd. Men företagens anställda vill att arbetsgivaren ska göra mer. Hela åtta av tio svenskar tycker att det är viktigt att deras arbetsgivare bidrar till att göra samhället bättre. Det visar en färsk Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Westander.

Arbetslösheten fortsätter att ligga lågt och det blir allt svårare för många företag att rekrytera personal med rätt kompetens. Det har länge pratats om att unga vill ”rädda världen” och arbeta hos företag som tar stort samhällsansvar. Därför upplever ofta företag att det pågår en kamp om unga talanger. Men Sifoundersökningen visar att önskan att arbetsgivare bidrar till att göra samhället bättre blir ännu starkare med åldern.

Bland 50–64 åringar tycker fler än nio av tio, 94 procent, att det är viktigt att deras arbetsgivare gör världen bättre, medan motsvarande siffra för 18–29-åringar är 79 procent. Endast två procent av alla svenskar som arbetar anser att frågan är helt oviktig. Det handlar helt enkelt inte om att det är viktigt för unga – det här är en fråga som är viktig för i stort sett alla anställda i Sverige.

Det finns många starka skäl för Dalarnas företag att kommunicera, såväl internt som externt, om sin roll i samhället. Företag som tar ett grepp om sin kommunikation och berättar om hur de gör världen bättre kan:

1. Fördjupa kundrelationerna
Engagerade och stolta medarbetare skapar ökad kundnytta och fördjupade kundrelationer. Många kunder betalar gärna mer till företag som kombinerar hög kvalitet med uttalade ambitioner att bidra till en hållbar värld.

2. Hitta nya affärsmöjligheter
Företag som kommunicerar om hur de gör samhället bättre tvingas reflektera över hur verksamheten bidrar till en positiv samhällsutveckling och vilka brister som finns. Den inventeringen vässar verksamheten och gör det möjligt att hitta nya affärsmöjligheter.

3. Bli en mer attraktiv arbetsgivare
Företag som tydliggör sitt samhällsengagemang genom att delta i debatten upplevs av många som en mer sympatisk arbetsgivare. Som anställda känner vi engagemang och stolthet när vi upplever oss som del av ett sammanhang.

Budskapet är tydligt: Svenskarna vill att arbetsgivarna tar ansvar för att göra samhället bättre. Och företag som berättar om hur de gör världen bättre får en uppenbar fördel både när de ska göra affärer och rekrytera.

Sebastian Stjern, expert på företagskommunikation på Westander

Debattartiklar 2022