Därför hoppar Westander av Årets Byrå

Resume.se den 22 juli 2022

Westander hoppar nu av kundundersökningen Årets Byrå, eftersom elva av Sveriges största pr-byråer saknas i startfältet. Men vi gör det med vemod och hoppas på en comeback tillsammans med fler etablerade byråer, skriver Patrik Westander.

Årets Byrå är kommunikationsbranschens eget Kinderägg. Kundundersökningen höjer kvaliteten på våra tjänster, tävlingen skapar stolthet bland våra anställda och kvalitetsstämpeln är ett köpargument för våra kunder. Så har det varit i många år för oss på pr-byrån Westander, senast med en dubbelvinst i årets tävling.

Så skulle det kunna vara också i framtiden – och faktiskt i ännu högre grad – om bara fler etablerade byråer deltog i kundundersökningen så att vi på allvar kan jämföra oss med större delen av branschen. När Resumé gjorde en kartläggning av deltagandet i Årets Byrå 2022 visade det sig att hela 47 byråer med en omsättning över 50 miljoner kronor saknades i startfältet. Det handlar inte bara om klassiska reklambyråer som Forsman & Bodenfors och Åkestam Holst, utan också om elva stora pr-byråer – däribland kvalitetsbyråer som Kekst CNC och Kreab.

Styrkan i att tävla med kundnöjdhet har vi omfattande egen erfarenhet av på Westander. Resumé utsåg oss genom kundundersökningar till Sveriges bästa pr-byrå fem gånger under åren 2005–2011. De senaste 15 åren har analysföretaget Regi utsett oss till Årets stora pr-byrå åtta gånger. Vi har också deltagit både i den branschgemensamma kundundersökningen och på Årets Byrå-galan som ett sätt att stödja en viktig verksamhet.

Regi har som affärsidé att med sina undersökningar göra byråbranschen bättre. Företagets arbete med kund- och medarbetarundersökningar kan ses som en motvikt till den skadliga prisdumpningen i offentliga upphandlingar. Regis insatser flyttar byråbranschens fokus från kortsiktig prispress till årliga mätningar av kundnöjdhet och medarbetartrivsel.

Årets Byrå har stor potential att vara ett kvalitetsverktyg för hela byråbranschen. Vi hoppas att Årets Byrå i framtiden kan bli en viktig uppmuntran till såväl nya som etablerade byråer att konkurrera med hög kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Vi är övertygade om att Regi – gärna i ett förnyat samarbete med Resumé – borde kunna få många fler byråledare att se deltagande i Årets Byrå som en viktig väg till en långsiktigt högre byråintäkt per anställd.

Westander hoppar nu av kundundersökningen Årets Byrå, eftersom elva av Sveriges största pr-byråer saknas i startfältet. Men vi gör det med vemod och hoppas på en comeback tillsammans med fler etablerade byråer.

Patrik Westander, vd för Westander

Debattartiklar 2022