En fråga till pr-branschföreningen Precis

Dagensmedia.se den 5 januari 2016

Trollfabrik blev ett av årets nyord 2015. Vilken är Precis syn på användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier? Det undrar Frida Blom och Patrik Westander på Westander.

I dag kan företag och organisationer anlita pr- och lobbykonsulter som levererar deras budskap utan att ange vem som har betalat och därmed är den egentliga avsändaren. Den typen av lobbying med dold uppdragsgivare kan vilseleda både opinioner och politiker.

Nyligen utsåg Språkrådet begreppet trollfabrik till ett av förra årets nyord. Språktidningen har tidigare berättat om arbetsmetoden: ”De får betalt för att med olika identiteter pumpa ut uppdragsgivarens åsikter i sociala medier. Syftet är att skapa bilden av en kraftig opinion.”

Fenomenet diskuterades i riksdagen redan för fyra år sedan, i en interpellationsdebatt mellan riksdagsledamoten Hillevi Larsson (S) och dåvarande justitieminister Beatrice Ask (M). Interpellationen var mycket kritisk och hade till och med en förbudsansats: ”Det som förefaller vara en stark medborgaropinion kan ju visa sig vara åsikter som planterats av pr-byråer, på uppdrag av uppdragsgivare som på det sättet påverkar i det fördolda utan insyn.”

Mot bakgrund av just denna interpellationsdebatt förtydligade vi på Westander våra självpåtagna öppenhetskrav för att motverka lobbying med dold uppdragsgivare: ”Vi medverkar inte till falska gräsrotskampanjer, exempelvis användande av anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier.”

Pr-branschföreningen Precis etiska regelverk är dock oförändrat. Det mest långtgående öppenhetskravet är följande: ”I en aktiv kontakt med tredje part i ett enskilt ärende – till exempel en journalist eller en beslutsfattare – bör dock pr-konsultföretaget på anmodan redovisa vem uppdragsgivaren är.” Läsaren noterar ”bör” och ”på anmodan”.

Både demokratin och pr-branschen har mycket att vinna på att Precis etiska regelverk kompletteras med tydliga och tillräckligt långtgående öppenhetskrav för att motverka lobbying med dold uppdragsgivare.

Vad tycker exempelvis Precis och föreningens nyvalda ordförande Martin Petersson om en arbetsmetod som omfattar anonyma läsarkommentarer och fejkade eller anonyma konton i sociala medier?

Frida Blom, lobbyansvarig
Patrik Westander, vd
Pr- och lobbyföretaget Westander

Debattartiklar 2016

Visa fler