Ett eko av politikerförakt

Dagens Media den 17 december 2003

Riksdagen ska nyanställa 175 personer, så att varje riksdagsledamot kan få en egen politisk sekreterare. När Ekot rapporterar om saken så handlar det uteslutande om kostnaden: 108 miljoner kronor om året. Reportern avslutar retoriskt: ”Så de får spara någon annanstans för att ge sig själva lite mer pengar?”

Det är ynkligt att Ekot inte kan motstå frestelsen att beskriva detta som ännu ett exempel på hur samhällseliten skor sig på allmänhetens bekostnad.

Som lobbyist och skattebetalare är jag tvärtom upprörd över att allmänintressets främsta representanter har så dåliga utredningsresurser. Med en egen politisk sekreterare får riksdagsledamöterna bättre förutsättningar att värja sig mot särintressenas lobbyister. Det kommer att spara in 108 miljoner många gånger om.

Lobbying skapar bredare beslutsunderlag och är bra för demokratin, men lobbyismens svaghet är att resursstarka särintressen kan få ett oproportionerligt stort inflytande på politiska beslut. Ekot borde därför ha ifrågasatt om det verkligen räcker med en medhjälpare per riksdagsledamot.

Patrik Westander
Vd på Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2003