Fem affärsskäl att delta i samhällsdebatten

Dagensmedia.se den 10 augusti 2016

Westanders vd Patrik Westander och Johannes Krunegård, juryordförande för pr-byråns utmärkelse ”Hetast i Almedalen”, tror att fler företag kommer att följa storföretag och intresseorganisationer i spåren.

För en månad sedan utsågs SOS Barnbyar till Hetast i Almedalen. Westanders pris har nu delats ut tio år i rad till den aktör som har lyckats bäst med att nå ut med sitt budskap under Almedalsveckan.

Hittills har inget företag vunnit utmärkelsen, men mycket tyder på att det bara är en tidsfråga. Bland årets nomineringar fanns exempelvis storföretag som Axfood, Coop, NCC, Skandia och Swedbank.

Allt fler företag vill delta i samhällsdebatten, inte bara i Almedalen utan året runt. Det finns fem goda affärsmässiga skäl för företaget att delta i debatten:

1. Bygger varumärket. Deltagande i samhällsdebatten är den ultimata varumärkesbyggaren. Det har högre trovärdighet än betald annonsplats, är mer kostnadseffektivt och skapar mer förtroende. Att ta ställning externt uppmuntrar dessutom till ansvarstagande internt och minskar risken för förtroendekriser.

2. Stärker företagskulturen. Ett företag som deltar i debatten tvingas reflektera kring hur verksamheten bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det stärker företagskulturen. Som anställda känner vi engagemang och stolthet när vi upplever oss som del av ett sammanhang.

3. Fördjupar kundrelationer. Engagerade och stolta medarbetare skapar ökad kundnytta och fördjupade kundrelationer. Som kunder betalar vi gärna mer till företag som kombinerar hög kvalitet med uttalade ambitioner att bidra till en positiv samhällsutveckling.

4. Skapar nya affärsmöjligheter. Genom att delta i debatten kan företaget få nya perspektiv, höja sin kompetens och knyta värdefulla externa kontakter. Stora samhällsutmaningar, som klimatförändringen och integrationen, innebär också nya affärsmöjligheter.

5. Blir en mer attraktiv arbetsgivare. Ett företag som tydliggör sitt samhällsengagemang genom att delta i debatten upplevs av många som en mer sympatisk arbetsgivare. Företaget kan enklare rekrytera rätt personer och behåller medarbetarna längre.

Det är ett tecken i tiden att enskilda företag, inte bara de vanliga branschorganisationerna, i allt högre grad finns på plats under Almedalsveckan i Visby. Vid sidan av affärsnyttan har storföretagsledare, politiker och alla vi andra ett gemensamt intresse av att samhället utvecklas till det bättre.

När ett företag tar ställning i samhällsfrågor med en tydlig koppling till den egna verksamheten så välkomnas detta av politikerna. Företaget kan med sin expertis bidra med information, ge fler perspektiv och skapa bättre politiska beslutsunderlag.

Dessutom spelar näringslivet en viktig roll för att vi ska kunna lösa de stora samhällsproblemen. Klimatförändringen och integrationen är exempel på utmaningar som inte kommer att finna sin lösning utan den kompetens, innovationskraft och resursstyrka som finns i företagen.

Kombinationen av affärs- och samhällsnytta talar för att allt fler företag kommer att följa storföretag och intresseorganisationer i spåren. Kanske blir ett mindre företag med ett tydligt budskap Hetast i Almedalen redan 2017.

Patrik Westander, vd pr-byrån Westander
Johannes Krunegård, juryordförande Hetast i Almedalen

Debattartiklar 2016

Visa fler