Fem år utan gratisjobb i pitcher

Dagensmedia.se den 10 juli 2017

Alla etablerade och seriösa byråer borde följa branschorganisationernas pitchrekommendationer. Vilken reklambyrå kommer att gå i spetsen och konsekvent börja tacka nej till gratisjobb i pitcher? Det undrar Johanna Look och Patrik Westander, byråchef respektive vd på pr-byrån Westander.

Nu är det drygt fem år sedan Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer gemensamt tog fram de pitchrekommendationer som avråder från arvodeslöst kreativt arbete. På pr-byrån Westander har vi mycket goda erfarenheter av att konsekvent följa branschorganisationernas rekommendationer.

Westander tackar nej till alla upphandlingar där vi förutsätts arbeta arvodeslöst. Det gör vi av respekt mot både våra anställda och våra befintliga uppdragsgivare. Vi vill inte devalvera våra anställdas kompetens genom gratisjobb i pitcher. Och vi vill inte heller att våra befintliga uppdragsgivare ska subventionera gratisjobb för möjliga uppdragsgivare.

Vi träffar förstås gärna en möjlig uppdragsgivare för att förutsättningslöst diskutera pr-samarbete. I ett sådant möte ställer vi framför allt många frågor, för att få en god förståelse för pr-behoven och en tydlig uppfattning om hur Westander eventuellt skulle kunna bistå.

Däremot kan vi inte, vare sig i ett sådant möte eller i en eventuell efterföljande offert, presentera konkreta planer för hur vi rekommenderar att den möjliga uppdragsgivaren ska jobba med pr. Framtagandet av sådana planer kräver analys och är dessutom ett arbete som vi av kvalitetsskäl vill göra i nära samspel med uppdragsgivaren.

Westanders tydliga ställningstagande för pitchrekommendationerna har genomgående mötts av respekt på kundsidan. Under de efterföljande fem åren har företagets byråintäkt ökat med 50 procent, samtidigt som vi har satt lönsamhetsrekord och nått rekordbetyg i såväl medarbetarenkäter som kundundersökningar.

De nödvändiga pitchrekommendationerna finns på plats för att skapa en sund utveckling även i reklambranschen, men det krävs att etablerade och seriösa byråer börjar följa dem. Vilken reklambyrå kommer att gå i spetsen genom att konsekvent börja tacka nej till gratisjobb i pitcher?

Johanna Look, byråchef
Patrik Westander, vd
Westander

Debattartiklar 2017