Fem tips för att behålla personalen

Dagensmedia.se den 15 februari 2006

Uthållighet är inte reklam- och pr-branschens bästa gren. Också de mest framgångsrika byråerna är sköra till följd av medarbetarnas lättrörlighet. Bara under den allra senaste tiden har exemplen King, Ogilvy och TBWA visat att stora framgångar inte är en garanti för uthållighet.

Hur rekryterar man de bästa? Och hur behåller man personalen? De här fem faktorerna tror vi kännetecknar en långsiktig vinnarbyrå:

1. Varierad rekrytering. Anställ för att åstadkomma blandade åldrar, jämn könsfördelning, samt varierad social, akademisk och professionell bakgrund. Många byråer tror att ”lika barn leka bäst” och rekryterar kompisgäng eller anställdas bekanta med närmast identiska referensramar. Vi menar tvärtom att det leder till en mer statisk arbetsmiljö, med stor risk för både grupptänkande och gruppavhopp.

2. Ekonomisk stabilitet. Bygg en solid ekonomisk grund. Också många framgångsrika byråer med hög byråintäkt per anställd låter bli att prioritera de ekonomiska nyckeltalen. Men det är påfrestande att jobba på en byrå med dålig likviditet. Och företagets soliditet, betalningsförmågan på längre sikt, är en viktig faktor för många jobbsökare.

3. Rimliga löneskillnader. Se lönen som en hygienfaktor och undvik både extremt låga och höga löner. På många byråer förekommer ”obetald praktik” sida vid sida med fantasilöner till enstaka nyckelpersoner. Ändå vet vi att löneskillnader som upplevs som orättvisa leder till vantrivsel. Och att lön normalt är en svag motivationsfaktor jämfört med arbetsinnehåll.

4. Kollektiv bonus. Inför ett tydligt kollektivt bonussystem kopplat till resultatet. På många byråer förekommer individuella bonussystem som upplevs som otydliga och orättvisa. Vi menar att ett rakt och tydligt bonussystem – lika för alla – uppmuntrar till lagarbete, skapar lönsamhetsfokus och minskar risken för strömhopp.

5. Balans i livet. Var ett föredöme som chef och jobba inte extra på kvällar och helger. På många byråer är övertidsarbete inte ett undantag utan normen – och den av många uppskattade signalen om att man lever för jobbet. Själva tror vi att konsekvensen ofta är minskad kvalitet i arbetet. Och ökad risk för utbrändhet framför allt för småbarnsföräldrar.

De allra flesta byråer har redan idag nöjda och motiverade medarbetare och erbjuder goda möjligheter till både ansvar och utveckling. Men den långsiktigt tänkande byrån måste göra mer än så för att skapa uthållig framgång i den turbulenta reklam- och pr-branschen.

Eva Corp
Janna Sundewall
Patrik Westander
Westander Publicitet & Påverkan

Debattartiklar 2006