Företagsledare, gör din röst hörd!

Dagens Media den 18 december 2013

Två av tre svenskar, 68 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten. Patrik Westander, vd på pr-byrån Westander, menar att samhällsengagemanget är motiverande för de anställda, lönsamt för företagen och bra för samhällsutvecklingen.

Det som är bra för Volvo är bra för Sverige, sa förre finansministern Gunnar Sträng. Det som är bra för samhället är också bra för företagen, kan vi lägga till i dag. Företag och samhällen är ömsesidigt beroende av varandra. Företagen behöver ett välfungerande samhälle och samhället behöver välmående företag.

Men var håller företagen och företagsledarna till i den svenska samhällsdebatten? Det finns positiva undantag. Antonia Ax:son Johnson är inte bara Axel Johnson-koncernens överhuvud, utan också en av näringslivets främsta pionjärer i hållbarhetsdebatten. Den norska affärsmannen Petter Stordalen, som äger Skandinaviens största hotellkedja Nordic Choice Hotels, deltar aktivt i klimatdebatten. Men ingen av dagens näringslivsprofiler kommer ens i närheten av den ställning i samhällsdebatten som förre Volvochefen PG Gyllenhammar en gång hade.

Det finns en allt större förväntan från såväl anställda som omvärlden att företagen ska vara aktiva samhällsaktörer. Två av tre svenskar, 68 procent, vill att företagen ska delta mer i samhällsdebatten. Det visar en ny Sifoundersökning, beställd av oss på Westander. Och företagen har i viss mån börjat möta förväntningarna.

En del företag skriver debattartiklar om sin syn på aktuella samhällsfrågor. Det är också ett tecken i tiden att enskilda företag, inte bara de vanliga branschorganisationerna, i allt högre grad finns på plats under Almedalsveckan i Visby. Dagens industri kunde rapportera att vd:arna för flera stora börsföretag gjorde Almedalsdebut i somras, bland andra Investor, SCA och Skanska. Byggföretaget Skanskas vd Johan Karlström hade dessutom sällskap av ett 60-tal medarbetare. Men det här är snarare undantag än regel. De allra flesta av landets företag håller en alldeles för låg profil i samhällsdebatten.

På Westander vet vi av erfarenhet att företag som deltar i debatten också blir mer samhällsengagerade. I våra kontakter med kommunikationschefer och ledningsgrupper motiverar vi ett deltagande i debatten med att det är bra för de anställda, bra för företaget och bra för samhället:

• Det är roligt, motiverande och utvecklande för de anställda. Ett företag som deltar i samhällsdebatten tvingas reflektera kring sitt existensberättigande och hur verksamheten bidrar till en positiv samhällsutveckling. Som anställda känner vi engagemang och stolthet när vi upplever oss som del av ett sammanhang.

• Det är trovärdigt, långsiktigt och lönsamt för företaget. Ett företag som deltar i samhällsdebatten bygger sitt varumärke, stärker företagskulturen, fördjupar sina kundrelationer, ser nya affärsmöjligheter och blir mer attraktivt som arbetsgivare. Det engagerade företaget har inte fokus på nästa kvartalsresultat utan maximerar vinsten långsiktigt.

• Samhället blir bättre. Ett företag som deltar i samhällsdebatten bidrar inte bara med sin expertis till att sprida kunskap, påverka attityder och skapa bättre politiska beslutsunderlag. Företag består av människor, som när de deltar i samhällsdebatten inte kan undgå att bli engagerade. Engagerade människor tänker långsiktigt och ser affärsmöjligheter som också bidrar till att lösa samhällsproblem.

Inom politiken talas det ofta om vikten av att hålla ihop samhället. Politiker, storföretagsledare och alla vi andra har ett gemensamt intresse av att samhället utvecklas till det bättre. Klimatförändringen och ungdomsarbetslösheten är exempel på samhällsproblem som inte kommer att finna sin lösning utan den resursstyrka, kompetens och innovationskraft som finns i företagen.

Företagens deltagande i samhällsdebatten är för viktigt för att överlåtas åt branschorganisationerna. Fler företag och företagsledare borde följa Antonia Ax:son Johnsons och Petter Stordalens exempel.

Patrik Westander, vd Westander

Fakta om undersökningen:
Sifoundersökningen genomfördes med telefonintervjuer den 4–7 november 2013. Följande fråga ställdes till 1 000 personer: ”En del företag deltar i samhällsdebatten, exempelvis genom att skriva debattartiklar om sin syn på aktuella samhällsfrågor. Tycker du att svenska företag ska delta mer eller mindre i samhällsdebatten?” 68 procent svarade ”mer”, 16 procent svarade ”mindre” och 17 procent svarade ”tveksam, vet ej”.

Debattartiklar 2013