Framgång kräver kritiskt tänkande

Vasabladet den 12 oktober 2019

Konsensuskulturens strävan efter enighet beskrivs ofta som utmärkande för svenska arbetsplatser och även många finländska arbetsplatser. Vi människor är flockdjur och vill i allmänhet passa in i gemenskapen, men om alla tänker lika blir företagets utveckling lidande.

Konsensus och konformism kväver ett fritt diskussionsklimat, hämmar företagets nytänkande och leder till dåliga beslut. Hur kan företagsledningen motverka grupptänkande och uppmuntra kritiskt tänkande på arbetsplatsen

1. Bejaka förändring
Betona värdet av att ständigt förändra arbetsmetoder, processer och rutiner. Förändring ska vara något vi väljer för att utvecklas, inte något vi påtvingas av omvärlden.

2. Uppmuntra involvering
Inspirera till bred involvering som metod för att skapa ett mångsidigt beslutsunderlag. Be om såväl positiv återkoppling som konstruktiv kritik och egna förslag.

3. Motverka nöjdheten
Uppmuntra det kritiska förhållningssättet att nöjdhet leder till stagnation. Formulera en norm som är kritisk till nöjdhet: ”Ingenting är så bra att det inte kan bli lite bättre.”

4. Kritisera ja-sägandet
Ta ofta upp utmaningarna kring grupptänkande och lyft fram riskerna med ett okritiskt ja-sägande. Formulera en norm om att förvänta ifrågasättanden: ”Den avvikande åsikten är en skyldighet, inte en rättighet.”

5. Varna för konsensus
Avråd från ett beslutsfattande som eftersträvar enighet och från ett okritiskt användande av befintliga arbetsmetoder. Lyft fram både risken för felbeslut och utebliven förändringskraft.

6. Uppskatta fritänkaren
Återkoppla positivt till den kollega som agerar motvalls och tänker nytt. Det kan ofta kännas besvärligt att vara den som invänder och framför avvikande uppfattningar.

7. Undvik konflikter
Uppmuntra meningsskiljaktigheter, men undvik genom tydliga ansvar att de leder till konflikter. Acceptera aldrig svepande kritik utan tydlig mottagare eller kritik riktad mot enskilda kollegor bakom ryggen på dem.

8. Fokusera på nya kollegor
Satsa på att inspirera nyanställda och dra nytta av deras utifrånperspektiv. En ny kollega är ofta den mest kompetenta, men minst benägna, personen att utmana grupptänkandet.

9. Värva mångfald
Rekrytera personer med många olika perspektiv och bredd i kunskap, erfarenhet och kompetens. Undvik noga att värva kloner av chefen till ledningsgrupper.

10. Skapa trygghet
Gör en årlig mätning av tilliten medarbetare emellan och använd resultatet för att skapa ökad trygghet på arbetsplatsen. Ju tryggare vi känner oss, desto mer självständiga blir vi.

Elli Flén, seniorkonsult
Patrik Westander, vd
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2019