Främlingsfientlighet hotar svenska tilliten

Bohusläningen den 26 februari 2017

Åtta av tio västgötar, 82 procent, tycker att man i allmänhet kan lita på folk. Västra Götaland ligger därmed ännu högre än det svenska riksgenomsnittet, där 79 procent säger att man kan lita på andra. Det visar en ny Sifoundersökning beställd av pr-byrån Westander.

Tilliten är kanske den svenskaste av alla svenska värderingar, och förtroendet människor emellan är starkt förankrat i nästan alla politiska läger. Bland de rödgröna väljarna tycker 85 procent att man kan lita på andra. Motsvarande siffra för alliansväljarna är 83 procent.

Enligt det globala forskningsprojektet World Values Survey är Sverige ett land präglat av mellanmänsklig tillit. Vi svenskar har högst tillit i världen till personer vi aldrig träffat tidigare, till personer med annan religion och till personer av annan nationalitet. Det kan vi vara stolta och glada över.

Den statsvetenskapliga forskningen visar hur viktigt det är att värna förtroendet människor emellan. Tillit är en nyckel till ett välfungerande samhälle. Människor kan då lägga sin energi på produktivt samarbete i stället för att lägga tid och kraft på att skydda sig mot att bli lurade.

I botten på tillitsligan finns Sverigedemokraterna, som med sina 62 procent drar ner det höga svenska riksgenomsnittet. Bland Sverigedemokraternas väljare svarar alltså hela 38 procent ”Nej” på frågan ”Tycker du att man i allmänhet kan lita på folk?”.

Sverigedemokraterna har anledning att fundera på innebörden av den gyllene regeln: ”Behandla andra som du själv vill bli behandlad.” Denna mänsklighetens främsta etikregel bidrar till att skapa tillit och samhällsnytta.

I en intervju häromåret liknade statsvetaren Bo Rothstein tillitens roll i ett samhälle vid ett korallrev. ”De tål en hel del skit, men när de väl klappar ihop så går det snabbt – och effekterna blir katastrofala.”

Främlingsfientligheten underminerar förtroendet människor emellan, skapar konflikter och leder till ett slöseri med kompetens. Främlingsfientliga värderingar gör Sverige till ett sämre land för oss alla.

Mattias Falk
Patrik Westander
Pr-byrån Westander

Debattartiklar 2017